08 / 12 / 2023

Mülk sahibi mirasını istediğine bırakabilir mi, diğer mirasçılar bu durumda nasıl hak talep eder?

Mülk sahibi mirasını istediğine bırakabilir mi, diğer mirasçılar bu durumda nasıl hak talep eder?

Anne ve babanın hayatta iken evlatlarına mal vermesine “sağlararası kazandırma” işlemi denir. Peki, Mülk sahibi mirasını istediğine bırakabilir mi? Diğer mirasçılar bu durumda nasıl hak talep eder?Miras paylaşımında bazı anlaşmazlıklardan kaynaklanan davalara rastlamak oldukça mümkün. Bazı durumlarda hak sahibi mirasını istediğine bırakabiliyor. Eğer mirasçının birden fazla mirasçısı varsa ve sadece biri mirastan yararlanırsa diğer mirasçılar bu durumda nasıl hak talep edebileceklerini sorguluyor. Peki, Mülk sahibi mirasını istediğine bırakabilir mi? Diğer mirasçılar bu durumda nasıl hak talep eder?

Mülk sahibi malını istediğine verebilir mi diye sorulduğunda; herkesin ölümünden sonra malvarlığının akıbetini düzenleme hakkı bulunuyor. Hak sahibi, “vasiyet (belirli mal bırakma)” veya “mirasçı atama” yoluyla istediği kişilere mirasını bırakmakta özgür. Ancak gerçekleştirilecek devirler mirastan mal kaçırma niteliği taşıyor ise miras avukatı müdahale alanı bulur. 

denktas.av.tr'de yer alan detaylara göre, kişinin tasarruf özgürlüğünün sınırı saklı paylı mirasçılardır. Saklı pay sahibi mirasçılar, Kanun’da tespit edilen saklı payları oranında miras hakkına kavuşmak zorunda. Aksi durumda saklı paylı mirasçılar, ihlal edilen haklarını tenkis davasında ileri sürme hakkına sahip olur.

Saklı paylı mirasçılar,

Murisin altsoyu
Murisin sağ kalan eşi
Murisin anne ve babası
olarak kabul edilmiştir.

Mülk sahibi mirasını istediğine bırakabilir mi, diğer mirasçılar bu durumda nasıl hak talep eder?

MİRAS ALAMAYAN DİĞER MİRASÇILAR NE YAPABİLİR?

Miras bırakan kişinin ölmeden, sağlığında yaptığı miras sözleşmesi veya vasiyetname ile terekesini mirasçılar arasında paylaştırması mümkündür. Zira ölen kişi tarafından yapılan ölüme bağlı tasarruflar şekil koşullarına uyulduğu takdirde geçerli olmaktadır.

Muris tarafından gerçekleştirilen ölüme bağlı tasarrufa diğer mirasçıların murisin sağlığında karşı çıkma hakkı bulunmuyor. Fakat miras bırakan kişinin ölümünden sonra diğer mirasçılar için farklı imkanlar söz konusudur.

1. TENKİS DAVASI 

Böyle durumlarda miras alamayan diğer mirasçılar “tenkis davası” açma hakkına sahip olur. Miras bırakan kişi tarafından yapılan ölüme bağlı tasarruflar ile mirasçıların saklı payına tecavüz edilmesi durumunda saklı paylı mirasçılar tenkis davası açarak murisin tasarrufunu geçersiz kılma hakkına sahip olur.

2. MİRASTAN MAL KAÇIRMA DAVASI

Anne ya da babab sağ iken mal kaçırma gerçekleşmiş ise miras hakları ihlal edilen mirasçıların “muris muvazaası (mal kaçırma) davası” açma fırsatı vardır.

3. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF İPTALİ

Diğer mirasçılar “ölüme bağlı tasarrufun iptali” davası açma hakkına sahip olur. Murisin sağlığında yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruflar diğer mirasçılar tarafından iptal davasına konu edilerek terekenin tekrar paylaştırılması sağlanabilir.

Manisa'daki 103 bin bağımsız bölümün risk analizi yapıldı!

Eskişehir Seyitgazi'de 382 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılık 2 arsa!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan metrobüs yolu açıklaması! 2024 yılında tamamlanacak!

Geri Dön