Murat İşbilir İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Murat İşbilir İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Murat İşbilir İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Murat İşbilir İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ahmet Murat İşbilir tarafından 20 bin TL sermaye ile 28 Temmuz'da Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde kuruldu.Murat İşbilir İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ahmet Murat İşbilir tarafından 20 bin TL sermaye ile 28 Temmuz'da Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde kuruldu. 


Murat İşbilir İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; iNŞAAT: Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde,resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf,açık arttırma,eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar,her türlü tesisat işleri,her türlü okul,hastane,hava meydanları,limanlar,sulama kanalları,köprü,yol,sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek,yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üstlenmek. Şirket yurtiçinde ve dışında devlet özel ve tüzel kişilerce yaptırılacak konut,işyeri,okul,spor tesisleri,fabrika,atölye binaları,istasyonları,anıtlar,eski eserler,turistlik tesis inşaatları  sosyal hizmet yapıları,köprüler,yollar,tüneller,kanallar,limanlar,yazlıkla r,siteler,petrol istasyonları,hastaneler,barajlar,marinalar,hava meydanları,enerji nakil hatları,yapı eklentileri bayındırlık hizmetleri özel inşaat,hafriyat vb işlerle ilgili her nevi ihaleye katılmak,ihale vermek,alınan işleri üçüncü kişilere devretmek,ortaklık kurmak,taşeronluk yapmak. Bina ve inşaatların,eski eserlerin ve surların,yolların ve barajların bakım onarım ve tamir hizmetlerini yapmak. Bina ve inşaatların sıhhi tesisatlarının döşenmesi işlerini yapmak. Her türlü inşaat taahhüt,yapım,onarım ve hafriyat,nakliyat işlerini yapmak,özel şahıslar ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller üzerinde kat karşılığı olarak inşaat yapmak veya yaptırmak. Hasılat paylaşma yöntemi ile inşaat yapmak veya yaptırmak. Yap işlet devret yöntemiyle inşaat yapmak veya yaptırmak. Yapılan inşaatları satmak veya kiraya vermek.   Kat karşılığı arsa almak,parsellemek sureti ile satmak,takas etmek ve kat karşılığı inşaat yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında turistlik tesisler,toplu konutlar,mesken inşa etmek. Her türlü inşaat işleri ve eski eser onarımı ile ilgili konularda mimarlık,mühendislik,dekorasyon ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak ve bu hizmetleri satın almak.Yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel inşaat konularında mimarlık.müşavirlik ve proje taahhütlerinde bulunmak. Şirket her türlü arsa,tarla,gayrimenkul almak,satmak,ortak olmak,iştirak etmek. Şirket faaliyetlerinden elde ettiği karla yatırım amaçlı arsa,tarla ve gayrimemkul almak,satmak,inşaat yapmak ve kiraya vermek.Şirket maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri gerek kendi borçları için, gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçları için ipotek edebilir. kefalet olarak verebilir,alabilir,teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir,verebilir ve bu ipotekleri fekedebilir. Şirket ortaklarının ortağı olduğu şirketlerde kefil olabilir. Kefalet verebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak,intifa,sükna,gayrimenkul mükellefiyeti,kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullere ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhid,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. GIDA: Sanayi yoluyla elde edilmiş,dondurulmuş,kurutulmuş su haline getirilmiş veya soğutulmuş çeşitli meyve ve sebzelerin nebati ve suni yağları,un,nişasta ve pastacılıkta kullanılan mamüllerin,sirke ve şekerlerden mamül gıda maddelerinin her türlü konserve hazır yemeklerin,salçaların,konservecilikte kullanılan kimyevi katkı maddelerinin bu sanayi kolu için makine ve yedek parçalarının,hayvansal gıda maddeleri,et,süt,yağ,peynir,yumurta,ile su ürünlerinin donmuş ve soğuk muhafazasını temin için soğuk hava tesis ve depolarını kurmak,işletmek,kiralamak veya kiraya vermek. Sayılan gıda sanayi ürünlerinin ithalat,ihracat,imalat ile dahili ticaret,pazarlama ve mümessilliğini yapmak. Balık kerevit,üretimi yapmak ve pazarlamak,maden suyu şişeleme ve pazarlamasını yapmak. Kuru Gıda ve bakliyat ürünlerinin toz şeker ve toz şekerden mamul küp şekerin imalat ve kutulanmasını yapmak. Bilumum gıda mamullerinin imalat,ithalat,ihracat,dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Bilumum gıda taahhütlerini yerine getirmek.Kamu,kit ve özel kurumlarda ihalelere girmek. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak,soğuk,dondurulmuş,kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek


Murat İşbilir İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi, Eski Edirne Yolu Caddesi, 70