Müteahhitlik yasal yapıya kavuşturulmalı!

Müteahhitlik yasal yapıya kavuşturulmalı!

İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi, bayramın ilk gününden itibaren Akhisar ve çevresinde meydana gelen depremlerden ders çıkartılması gerektiğini söyledi.


DEPREM gerçeği ile yüzleşilmesi gerektiğinin altının özellikle çizildiği İMO Manisa Şubesi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi. "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesi 12.09.2016 tarihinde saat:11.26'da meydana gelen Rihter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde depremin ardından en büyüğü 4.6 olan 150'nin üzerinde deprem meydana gelmiştir. Manisa ve Akhisar çevresinde yaşayan halkımıza öncelikler geçmiş olsun dileriz.Akhisar deprem dalgasının can ve mal kaybı olmadan atlatılması sevindiricidir.Ancak buradan çıkartılması gereken dersler olduğu ortadadır. 


DEPREM GERÇEĞİ İLE YÜZLEŞELİM

"Bugüne kadar ülkemizin deprem gerçeğinin bilinmesine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası olarak deprem gerçeği ile ilgili hazırlamış olduğumuz raporu TBMM Deprem İnceleme ve Araştırma Komisyonuna kapsamlı bir sunumla anlattık.Bu raporla yapı denetimi ve mühendislik eğitiminin eksikliğine plan kavramı ve kentsel planlamanın nasıl olması gerektiğine dikkat çekilmiştir.Ayrıca mesleki etik ve mesleki yeterlilik üzerinde durularak yetkin mühendislik konusuna da dikkat çekilmiştir." 


ACİL HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKENLER

Mevcut yapı stokunun deprem güvenliği yoktur.Bu yapıların güçlendirilmesi gerekir. 

Onarım ve güçlendirme çalışmaları rasyonel değilse yıkılıp yeniden yapılmaları gerekir. 

Yeni yapılan yapıların yeterli ölçüde mühendislik hizmeti alması ve denetlenmesi gerekir. 

Denetim sürecinde bulunan meslek insanlarının mesleki yeterlilikleri, meslek odası tarafından belgelendirilmelidir. 

Meslek odaları yapı üretim sürecinin dışına itilmiştir. Yetkin mühendislik yasası tüm uğraşılara rağmen çıkarılmamıştır. 

1938 yılında çıkarılan, sadece diploma almaya bağlı olarak hizmet üretilmesini sağlayan "Mühendislik Mimarlık Hakkında Yasa" değiştirilmemiştir.Değişen ve gelişen mesleğimizin olmazsa olmazı sürekli eğitimler meslektaşlarımızın kendi meslek odalarında belli periyotlarda meslek içi eğitimlerle kendilerini geliştirebilmesinin önü yönetmeliklerle açılmalıdır. Kentleşme süreci ile ilgili olarak ya sağlıklı planlar üretilmemiş ya da üretilmiş olsalar bile uygulama dışı bırakılmıştır. Manisa ilimizde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki yasa ve yönetmelik çerçevesinde bazı çalışmalar yapıldığı ancak yeterli olmadığı kentsel dönüşümün bölge; mahalle veya ada bazında tüm ilçelerde yapılması gerekmektedir. Yaygın olarak yapılan parsel bazında dönüşümün depreme hazırlanmakta yeterli olmayacağı çok açıktır.Hür Işık Gazetesi