Müteahhitlik yetki belgesi için gerekli evraklar!

Müteahhitlik yetki belgesi için gerekli evraklar!Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi için her müteahhitin, müteahhit yetki belgesi alması gerekiyor. Peki, Müteahhitlik yetki belgesi için gerekli evraklar neler?


Müteahhitlik yetki belgesi için gerekli evraklar!

2012’den itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması şartı getirildi. 


Buna göre inşaat yapmak isteyenler Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine başvurarak yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası alınmaya başlanıyor. Yetki belgesini almak için yapı müteahhiti yetki belgesi numarası başvuru formunu doldurup, kayıtlı olunan meslek odasından alınan oda sicil kayıt suresi belgesinin aslını ve nüfus cüzdanı fotokopisini Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine teslim etmek yeterli oluyor. İşte, müteahhitlik yetki belgesi için gerekli evraklar!


 GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS ADINA) MÜRACAAT EVRAKLARI:


1) Dilekçe 


2) Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Doldurulup imzalanacak) 


3) Kayıtlı olduğu ticaret yada sanayi odasından müracaat yılına ait oda sicil kayıt suretinin aslı


4) Vergi levhası fotokopisi (internet çıktısı da kabul edilmektedir)


5) Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Yatırılmış 1.000 TL (bin türk lirası) dekontunun aslı (İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)


TÜZEL KİŞİ (LTD, A.Ş, ADİ ORTAKLIK VE ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN) MÜRACAAT EVRAKLARI:


1) Dilekçe 


2) Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Doldurulup imzalanacak) 


3) Kayıtlı olduğu ticaret yada sanayi odasından müracaat yılına ait oda sicil kayıt suretinin aslı


4) Ticaret sicil gazetesinin aslı yada odlar borsalar birliği onaylı sureti


5) Vergi levhası fotokopisi (internet çıktısı da kabul edilmektedir).


6) Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Yatırılmış 1000 TL (Bin türk lirası) dekontunun aslı (İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)


GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK NUMARASI (ŞAHIS VE KOOPERATİFLER) İÇİN MÜRACAAT EVRAKLARI:


Toplam inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen daha önce müteahhitlik yapmamış sadece bir yapı için ve kooperatiflere müteahhitlik numarası verilmektedir.


1) Dilekçe 


2) Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Doldurulup imzalanacak) 


3) Şahıslar için nüfus cüzdanı fotokopisi (İkametgâh adresi  Ankara  olmalıdır)


4) Nüfus cüzdanı fotokopisi


5) Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Yatırılmış 300 TL (üçyüz türk lirası) dekontunun aslı (İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)


Kooperatifler için makbuz, dilekçe, başvuru formu dışındaki gerekli belgeler müdürlüğümüze müracaat sırasında temin edilecektir.

 

Dilekçe ve ekleri ile Müracaat Genel Evrak servisine yapılacaktır. Yapılan işlemler sonucundan bilgi, dilekçede belirtilen adrese gönderilecektir.


Müteahhitlik yetki belgesi nereden alınır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com