25 / 05 / 2022

Naas Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi kuruldu!


Naas Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi bugün Üsküdar'da 100 bin TL sermaye bedeli ile A.Aykut Yavuz, Fatma Betül Özden ve Hasan Hüseyin Yavuz ortaklığında kuruldu.Naas Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi bugün Üsküdar'da 100 bin TL sermaye bedeli ile A.Aykut Yavuz, Fatma Betül Özden ve Hasan Hüseyin Yavuz ortaklığında kuruldu.

Naas Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi konusu:
1- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, gerek ihtiyaç gerek tasarruf sahiplerine her türlü emlak, her türlü gayrimenkul sahibi yapabilmek için edindirme organizasyonları yapmak suretiyle nihai tüketicilere hizmet vermek, bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir. 2- Şirket otomotiv sanayi İle ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma İş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Her türlü nakil vasıtası edindirme organizasyonu yapmak suretiyle nihai tüketicilere hizmet vermek. 3- İnşaat taahhüt ve müteahhitlik İşleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 4- Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar. İdare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demiryolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal İçme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 5- Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet İnşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 6- Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve İşyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 7- Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, 8- Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 9- Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak. 10- İlgili mercilerden İzin almak kaydıyla Türkiye ye umumi telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetlerini sağlama, 11- Her çeşit telefon, cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları, nakil vasıtaları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını haberleşme hizmetlerini sağlamak için gereli olabilecek her türlü donanımın dağıtımı, kiralanması ve başka suretle teminini sağlamak, 12- Yukarıda sayılanlarda dahil olmak üzere, program sorumluluklarının Yürütülmesini teminen teknik, pazarlama, İşletme türlerini sözleşmeler ile temini konuları ile iştigal etmek, 13- Haberleşme, kitle haberleşmesi, her türlü iletişim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu organizasyonları düzenlemek, bu konularda müşavirlik, mümessillik ve işletim hizmetleri yapmak, 14- Sanayide ileri gitmiş ülkelerden teknik bilgi fransferini sağlamak, pazarlamak, keza teknik bilgi üretmek için araştırmalar yapmak ve bu nedenle de bilgi üretim merkezleri kurmak. 15-Şirket konusu ile ilgili olmak üzere her türlü proje, fizibilite, organizasyon, müşavirlik, konfrollük, mühendislik, bakım ve onarım hizmetleri ile belli hizmetleri vermek, 16-Şirket amaç ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Altunizade Mh.Ord.Pr.F.Kerim Gökay Cd.N.13/1 Üsküdar