Nail Çelebi ve şirketi Akyazı stadı projesine talip

Nail Çelebi ve şirketi Akyazı stadı projesine talipÇelebi Yatırım Müşavirliği şirketinin sahibi Nail Çelebi, Trabzonspor'un projesi olan Akyazı Stadı'nı şirket olarak finansmanını sağlayarak kendilerinin yapmak istediğini söyledi


Nail Çelebi, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, bu konudaki önerilerini öncelikle Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'e sunduklarını ifade ederek, "Ancak sayın başkan ve çevresinden bugüne kadar olumlu ya da olumsuz cevap alınamamıştır. Sonrasında teklifimiz Devlet Bakanımız Faruk Nafiz Özak'a sunulmuştur. Bu teklifimize de cevap  alınamamıştır.

Teklifimizde inşa edilecek proje maliyetinin tamamı tarafımızdan temin edilecek finansman kaynaklarından karşılanacaktır. Projemizin Trabzonspor'a hiçbir mali külfeti yoktur. Aksine 2 yıl sonra kazancı olacaktır" dedi.

Akyazı Stadı'nı şirket olarak finansmanını sağlayarak yapmak istediklerini ve projeyle ilgili 3 öneri sunduklarını vurgulayan Çelebik, önerileri söyle sıraladı:

"Birinci teklifimizde, proje sahasıyla ilgili tüm hukuki sorunların giderilmesi şartıyla, finansmanı istenilen proje ile fizibilite raporunun tamamlanmış olması gereklidir. İhtiyaç duyulan finansman karşılığında tekabül eden yüzde 20-30 karşılığı katılım bedelinin nakten varlığının ispatı ve bu varlığın banka teyitli olması gereklidir. Başvuru esnasında banka onaylı format, işlemin başlangıcını teşkil eder. İkinci teklifimizde proje sahasıyla ilgili tüm hukuki sorunların giderilmesi şartıyla, finansmanı istenilen proje ile fizibilite raporunun tamamlanmış olması gereklidir. Talep edilecek finansmanın yüzde 30'u karşılığı kadar kabul edilebilir teminat mektubu işlemin başlangıcını teşkil eder."
Çelebi, üçüncü öneri olarak ise yine proje alanıyla ilgili tüm hukuksal sorunların giderilmesi koşuluyla bir öneri sunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Finansmanı istenilen projeyle ilgili olarak her iki teklifin kabul edilmemesi halinde de proje sahasının tüm hukuki sorunların giderilmesi ön şartına bağlı olarak, Trabzonspor Kulübü yönetimince ayrıntıları verilecek fizibilite raporları ile gerekli projelerin hazırlanması ve ayrıca projenin yapımıyla ilgili tüm yetkilerin Çelebi Yatırım Müşavirliği'ne verilmesi
teklifleri yapılmıştır. Sunduğumuz 3 ayrı teklife, 3-4 ay geçmesine rağmen henüz bir cevap alamadık. Bu durumu kamuoyunun takdirine sunuyorum."

AA