19 / 08 / 2022

Nazım Özdemir, Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Nazım Özdemir, Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 5 Ağustos 2021 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nazım Özdemir'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ve Ceo - Genel Müdür Evren SarıçiceKuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yönetim kurulu görev dağılımı hakkında açıklama yaptı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 5 Ağustos 2021 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nazım Özdemir'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ve Ceo - Genel Müdür Evren Sarıçicek'in seçilmelerine karar verildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin KAP açıklaması:
Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 

1) 05/08/2021 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nazım Özdemir'in

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ve Ceo - Genel Müdür Evren Sarıçicek'in seçilmelerine,

2) Şirkete yönetim kurulu Başkanı *********** TC numaralı Nazım ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ceo Genel Müdür olarak seçilen *********** TC numaralı Evren SARIÇİCEK in  şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın 05/08/2022 tarihine kadar temsil ve ilzam etmelerine,

İş bu kararın ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.