Nazmi Durbakayım: Kira, aile bütçesinin yarısını götürüyor!

Nazmi Durbakayım: Kira, aile bütçesinin yarısını götürüyor!

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ilginç bir rapora daha imza attı. İNDER'in hazırladığı 'Türkiye'de Kentleşme ve Konut Arzı İlişkisi' konulu rapora göre, kentli kesimin en büyük gider kalemlerinden biri kira...


Rapor hakkında bilgi veren İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım. Türkiye'de doğudan batıya gittikçe kentleşme oranının arttığı belirterek raporda, buna paralel olarak batı illerinde kira için aile bütçesinden ayrılan payın doğu illerine oranla daha fazla olduğunu vurguladı.

İNDER'in raporuna göre alt gelir gruplarında bu pay aile bütçesinin yarısına kadar çıkıyor. Raporda, kentleşmenin en yüksek olduğu il olan İstanbul'un Türkiye nüfusunun yüzde 17.8'ini barındırdığı belirtilirken, en yüksek kira fiyatlarının da yine İstanbul'da olduğu vurgulanıyor.

Kentleşme süreci

İNDER'in ilkini Aralık 2010'da yayınladığı 'Sektör Araştırmaları Raporları' serisinin ikincisi olan 'Türkiye'de Kentleşme ve Konut Arzı İlişkisi' raporunda, Türkiye'deki kentleşme sürecinin gelişmiş diğer ülkelere kıyasla 'çok hızlı' olduğunun altı çiziliyor.

İNDER raporuna göre; Türkiye'deki kentleşme sürecinin büyük ölçüde sanayileşmeye bağlı olması, metropollerde beklenen sosyal ve bireysel finansmanın geniş kapsamlı olarak oluşmasına engel oluyor. Buna bağlı olarak da nüfusun önemli bir bölümünün düzenli bir kentleşmeden mahrum kaldığı belirtilen raporda, bu durumun konut üreticilerini ve konut arzını bir paradoksa sürüklediği iddia ediliyor.

Konut talebi krizden etkilenmiyor Türkiye'deki konut talebinin uzun vadede yatay bir seyir izlediği vurgulanan raporda, ekonomik kriz dönemlerinin beklenenin aksine arz üzerine ciddi bir etkisi olmadığı ifade ediliyor.

Türkiye'de konut talebinin önemli bir bölümünün ekonomik değişimlerden görece daha az etkilenen bir kesimden geldiği belirtilen raporda, projeleri de bu talebin şekillendirdiği kaydediliyor. Raporda, 'Daha geniş kesime yönelik arzın geliştirilebilmesi için sektörel ham ve yarı mamul girdi maliyetlerinin kontrol altına alınmalı.' ifadesine yer veriliyor.
Ekonomist