Nef Flats 163 projesi yeni bir mimari dil yaratmayı hedefliyor!

Nef Flats 163 projesi yeni bir mimari dil yaratmayı hedefliyor!

'Nef Flats 163' projesi, şehrin kaotik ve kendiliğinden oluşmuş çok katmanlı ve düzensiz mimari yapısını, bilinçli bir sisteme oturtarak, şehirden esinlenen yeni bir mimari dil yaratmayı hedefliyor  


İlhamını istanbul'dan ve çalışan genç profesyonellerin yaşam sekimden alan 'Nef tlats 163'; yükselen yapılarda yeni bir yaşam önerisi olarak karşımızda duruyor, 'Nef flats 163', sosyal alanları, doğaya dönük yaklaşımı, yaşam alanlarının ince düşünülmüş detaylarıyla, İstanbul'un yeni simgelerinden biti olmaya aday.


'Nef Flats 163' projesi, şehrin kaotik ve kendiliğinden oluşmuş çok katmanlı ve düzensiz mimari yapısını, bilinçli bir sisteme oturtarak, şehirden esinlenen yeni bir mimari dil yaratmayı hedefliyor. Autoban Mimarlık, projenin bir yandan şehrin konut bölümlerinde yapılmaya başlanan ve mevcut mimari düzene aykırı ofis binası etkisindeki yüksek konut yapılarının şehirde yarattığı dengesizlik durumunu yok edip aynı düzen içerisinde eriyeceğini; diğer yandan da mimari detayları ve tasarımı ile şehre; uyum sağlayan yeni bir dil doğuracağını ifade ediyor.

'Hızlı yaşamın getirdiği pratiklik; 'modülerligi', insan doğasının değişmezliği de 'sıcaklığı' hedeflememizi sağladı. Nef Flats 163; ilham aldığı şehrin doku suyla modern mimarinin olanaklarını doğal malzemeler ile birleştirerek kullanıcılara yaşam konforu sunarken aynı zamanda çağdaş bir tasarım içinde olmanın tecrübesini de hissettirecek.' Seyhan Özdemir ve Sefer çağlar. Mimarlar, giderek hızlanan hayatlarımızda ihtiyaçları tam olarak karşılayan, kompakt çözümler sunan hacimler hedeflenerek başlanan tasarım sürecinde önce kutulardan, sonra modülerligi ile ön plana çıkan konteynırlardan esinlenmiş. Yükselen yapılarda en büyük sıkıntılardan biri olan yeşil alan ihtiyacı için de ortak alanlarla birleşen kat bahçeleriyle doğaya dönük bÜ®r yaşam hedefleniyor. İstanbul'un yükselen katlarında bahçelerin önemini vurgulayan bu yapı, hem simgesel bir değere hem de yoğun yaşam temposunda nefes almak isteyen çalışan kesimin ihtiyaçlarını karşılayacak bütün özelliklere sahip. Ana tasarım karan, kat planını zemin düzleminde iki yönde hareket ettirerek hemen her katta ortak açık alanlar yaratmayı hedefliyor. Birbiri üzerine konulmuş konteynırlarla benzer bir etki yakalanmaya çalışılan yapıda; açıkta kalan alanların üzeri yer yer dairelerin kişisel bahçesi yer yer de ortak kullanımdaki alanlar ve bitkilendirme ile bina boyunca devam eden bir peyzaj sunuluyor.

Yapının merkezinde yer alan ve binanın kısa cephelerine kaçlar uzanan sirkülasyon alanları, bazı katlarda ortak alanlarla birleşiyor ve yine tüm kat koridorları bu ortak alanlara bakıyor. Bu sayede, daire kullanıcıları evlerine gidene kadar bu ortak alanların ve düşey peyzajın içinde geçiyor.Yüksek katlı binalardaki doğası gereği zayıf olan aık alan ve zemin ilişkisini güçlendirmeyi hedefleyen yapı, form olarak da standartları biraz zorlayarak farklı ve orjinal bir yapı ortaya çıkarmayı amaçlıyor
Sabah/Mood by Modoko