NET Turizm Bomonti arazisini TMSF'den geri aldı!

NET Turizm Bomonti arazisini TMSF'den geri aldı!

NET Holding, grup şirketlerinden Net Turizm A.Ş.'nin Şişli Bomonti'deki arazisi hakkında bir açıklama yaparak araziyi TMSF'den geri aldığını duyurduNET Holding, grup şirketlerinden Net Turizm A.Ş.'nin Şişli Bomonti'deki arazisi hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle dendi:

Müflis Marmara Bankası İflas İdaresi mülkiyetine alınmış olan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Bomonti Mahallesinde bulunan taşınmazların Grup şirketlerimizden Net Turizm ve Ticaret A.Ş. lehine tescillerinin yapılması ile ilgili olarak İflas İdaresi ve TMSF ile bir protokol imzalandığı kamuya duyurulmuştur.

Sözkonusu protokole göre tarafların yerine getirmeyi taahhüt ettiği edimlerden;

İflas İdaresi, Temyiz talebinden feragat dilekçesini Yargıtay'a gönderilmek üzere Şişli Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı'na vermiş, Net Turizm ve Ticaret A.Ş. de, feragat etme edimi karşılığında 9.000.000.- TL (dokuzmilyon TL) bedeli İflas Masasına yatırarak İflas İdaresi alehine açmış olduğu davalardan feragat etmiştir.

Ayrıca Sulh olma bedeli olarak da TMSF'na 2.000.000 TL (ikimilyon TL) Net Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından ödenmiştir.