15 / 08 / 2022

Net Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Net Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  Kartal'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Nuh Tufan tarafından kuruldu.Net Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  Kartal'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Nuh Tufan tarafından kuruldu.

Net Yapı Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:


1-İNŞAAT 1-1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, müteaahitlik işleri yapmak . 1-2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 1-3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 1-4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 1-5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 1-6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 1-7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 1-8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 1-9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 1-10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 1-11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 1-12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 1-13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 1-14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 1-15. Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. 1-16. Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali, ithali, ihracı 1-17. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, çelik, bakır, çivi, alçı, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 1-18. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 1-19. Her türlü makine, alet. Edavat, techizat,nakil vasıtaları ve her türlü iş makinası satın almak, satmak, kiraya vermek, her çeşit ham, yardımcı, yarı mamül ve mamül madde satın almak, satmak ,ithal ve ihraç etmek. İşlerin bir kısmını veya tamamını taşeronlara yaptırmak 2-NAKLİYAT 2-1. Her türlü nakliyecilik ve nakliye komisyonculuğu faaliyetinde bulunmak. 2-2. Yurt içinde ve yurt dışında (uluslararası) kara, hava, deniz vb. yolu ile her türlü kuru ve sıvı eşya-yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, yaptırmak. Konu ile ilgili her türlü yetki belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açmak. 2-3. Araç kurtarma, araç çekme, yük kaldırma ve tahliye işlerini yapmak. Bunlarla ilgili araçlar satın almak, ilgili tesisleri kurmak. Nakil araçları satın almak, kiralamak, sözleşmeler tanzim etmek, fes etmek, ilgili tesisler, depo kurmak, işletmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek. Yurt içinde ve yurt dışında kargo işletmeciliği kurmak, kurulmuş olan şirketlere şube, bayii, olmak. 2-4. Şirket kendi araçlarının tamiratları için tamirhaneler açabilir, ilgili tesisleri kurar. Bunların yedek parçaları vb aksamlarını temin eder. 3-GIDA 3-1. Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 3-2. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.