Nilüfer Belediyesi'nden 18.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Nilüfer Belediyesi'nden 18.8 milyon TL'ye satılık arsa! Nilüfer Belediyesi'nden 18.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Nilüfer Belediye Başkanlığı, Göçmen Konutları Güneyi Uygulama İmar Planı dahilinde ‘Konut alanında’ kalan arsasını ihale ile satıyor. İhale 27 Aralık'ta gerçekleşecek..

Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından Göçmen Konutları Güneyi Uygulama İmar Planı dahilinde ‘Konut alanında’ kalan İrfaniye (Balkan) Mahallesi'nde yer alan arsa ihale usulü ile satılıyor. 

 

Arsa için tahmini satış bedeli 18 milyon 800 bin TL olarak belirlenmiş olup ihale 27 Aralık'ta yapılacak.

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Nilüfer Belediye Başkanlığından:

 

18.800.000,00 TL Tahmini satış bedelli, 564.000,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Göçmen Konutları Güneyi Uygulama İmar Planı dahilinde ‘Konut alanında’ kalan İrfaniye (Balkan) Mah. 122 ada, 1 parsel nolu 23.489,71 m2. lik arsanın satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 36’ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

 

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 27/12/2017 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Nüfus Cüzdan örneği,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) 2017 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.