24 / 05 / 2022

Noova İnşaat Ve Taahhüt Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Noova İnşaat Ve Taahhüt Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Bağcılar'da Emre Dalibalta, Mehmet Yılmaz ve Muharrem Öztürk tarafından kuruldu.Noova İnşaat Ve Taahhüt Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Bağcılar'da Emre Dalibalta, Mehmet Yılmaz ve Muharrem Öztürk tarafından kuruldu.

Noova İnşaat Ve Taahhüt Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konusu:
İNŞAAT -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, -Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. -Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. İNŞAAT MALZEMELERİ -İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket yukarıda belirtilen konuları gerçekleştirebilmek amacı ile; 1) Fabrika binaları kurmak, kısmen veya tamamen satın almak. 2) Şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirebilmek amacı ile imal olunan, ithal edilen ve satın alınan bilcümle mamul,ilk,yardımcı ve ara maddelerin alınması,depolanması, kara, hava ve deniz yolu ile nakli, tevzii ve sevki için gerekli her türlü araç tesisat, teçhizat, makine ve vasıta, depo, mağaza, satış mağazası ve teshir yerleri inşa etmek, tesis etmek ve satın almak sureti ile temin etmek icabında satma veya başka suretlerle elden çıkarmak. 3) Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle is birliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve isletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu isletme ve şirketlerle birleşmek. 4) Bu amaçla ihtira beratı, model ve kesim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, gereğinde bunları şirket lehine tescil ettirmek, lisans, ihtira beratı, teknik bilgi, know-how, marka, model, resim, ticaret unvanı, goodwill, pestemaliye gayri maddi hakları iktisap etmek veya devretmek bu nevi mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapmak, bunları satın almak, satmak veya kiraya vermek bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak. 5) Sirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında temsilcilikler ihdas etmek, mümessillikler kabul etmek, vekalet, hizmet, acentelik, taahhüt, komisyonculuk, taşeronluk ve şirket konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek, şirket amaç ve konusunun gereği olarak kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdetmek, akreditif almak, aval ve kefalet kredileri ile diğer kredileri temin etmek. 6)Şirket konusu ile ilgili Milli ve Milletler arası mümessillik, bayilik, acentelik komisyonculuk gibi faaliyetlerde bulunabilir veya başkalarına bu görevi verebilir. Sanayi tesisleri ve atölyeler tesis edilebilir. 7)Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında özel sektör, kamu ve iktisadi devlet teşekküllerinin açtığı artırma ve eksiltmelere katılmak, taahhüt islerine girmek ve gerektiğinde bu haklarını başkalarına devir etmek. 8)Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişmek ve gerekli her türlü işbirliği yapmak. 9)Şirket ticaretini yaptığı malların alımı, satımı, depolanması, etiketlenmesi, ambalajlanması ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Göztepe Mah.2343.Sk.Blok N.34a Bağcılar