Nükleer santrallerde yatırım engeli kalkıyor!

Nükleer santrallerde yatırım engeli kalkıyor! Nükleer santrallerde yatırım engeli kalkıyor!

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, yurtdışında arama ve araştırma yapabilecek, yurtdışında şirket kurabilecek. Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, yurtdışında arama ve araştırma yapabilecek, yurtdışında şirket kurabilecek. Nükleer santral projeleri kapsamında yapılması öngörülen tesislerde, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'un sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacak. Nükleer santral sahalarında inşa edilecek yapılarda, Yapı Denetimi ile İmar Kanunu'nun fenni mesuliyete ilişkin hükümleri de uygulanmayacak. EPDK, uygun bulmadığı tarife tekliflerinin revize edilmesini isteyecek. Yeraltı madenlerindeki metan gazı, yeryüzünden veya ocak içerisinden çıkartılacak. Üretilen metan gazı maden işletme ruhsat sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, maden sahibine işletme ruhsatı verilecek. Üretilen metan gazından alınacak devlet hissesi, yasada belirtilen oranda alınacak. Bu oranı, 4 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Sabah