30 / 06 / 2022

Nun Yıldız İnşaat Mimarlık Eğitim Sağlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Nun Yıldız İnşaat Mimarlık Eğitim Sağlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Zeytinburnu’nda  100 bin TL sermaye bedeli ile Ufuk Boztemur tarafından kuruldu.Nun Yıldız İnşaat Mimarlık Eğitim Sağlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Zeytinburnu’nda  100 bin TL sermaye bedeli ile Ufuk Boztemur tarafından kuruldu.

Nun Yıldız İnşaat Mimarlık Eğitim Sağlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; fabrika, konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, spor tesisleri, eğlence alanları, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırlar içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alına ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz altyapı üstyapı dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek 5- Her türlü binaların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi, dekorasyon işleri, tamirat tadilat ve boya işleri yapmak. 6- Şirket inşaat işleri ile ilgili dekorasyon malzemelerinin alım, satım, ithalat, ihracatını yapar ve yaptığı inşaatta kullanır. 7- Şirket çatı işleri, bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplaması, inşaat yıkım işleri, inşaat iskelesi ve çalışma platformu kurma ve sökme işleri, inşaat enkazlarının kaldırılması işlerini yapar. 8- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek şehir ve imar planlan hazırlamak uygulamalarını yapmak 9- Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden perakende ve toptan ticaret yapabilir 10- Elektronik ticaret e ticaret yapmak telif patent hakları elde etmek şirket reklam ve satış amacıyla internet tasarımı ve sayfalarının reklam mail kutularını hazırlanması internet üzerinde erişim tanıtımı ve e ticaretin sağlanması işlerini yapmak 11- Şirket özel hastane, estetik ve güzellik merkezi, özel diş polikliniği, hertürlü sağlık kurum ve kuruluşları kurabilir. 12- Ülkemizin eğitim bakımından daha üst bir düzeye erişmesini temin amacıyla ve yine bu konuda uğraş veren resmi teşekküllere yardımcı olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izin alınmak kayıt ve şartı ile her türlü eğitim kademesine cevap verebilecek özel okullar özel etüt ve eğitim merkezi açmak işletmek ve bu okullarda öğretim görecek öğrencileri bilimsel metotlarla en iyi şekilde eğitmek. 13- Milli eğitim Bakanlığından gerekli izin alınma kayıt ve şartı ile ilköğretim lise ve yüksek okul öğrencilerinin bilimsel şekilde eğitimlerine bilgi ve görgülerinin artırılmasına ve özellikle lisan öğrencilerine yardımcı olmak bu suçların tahakkuku için özel etüt ve eğitim merkezi açmak kendilerine özel dersler vermek. 14- Yabancı dil eğitimi ile ilgili olmak üzere ses ve görüntü kasetleri ithal ve ihraç etmek bunları çoğaltmak ve pazarlamak buna bağlı olarak kurslar düzenlemek 15- Her türlü eğitim faaliyetleri ile ilgili kurs seminer ve diğer eğitim ve öğretim çalışmaları düzenlemek 16- Gazete dergi broşür afiş kitap ve buna benzer her türlü baskılı evrakın yayımı dağıtımını yapmak ve yaptırtmak 17- Yayınlar ilgili olan teli farklarını satın almak satmak ve devretmek 18- Eğitim rehberlik danışmanlık test değerlendirme öğrenci değişim programlarının organizasyonu yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi destekleyen eğitimi destekleyici faaliyetlerde bulunmak 19- Her nevi ticari ve sınai ürünlerin pazarlaması dahili ticareti ithalatı ihracatı ile her nevi ticari ve sınai ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan her türlü hammadde yardımcı madde işletme malzemesi ambalaj malzemesi Mağmur ve yarım amil malların pazarlaması ithalat ve ihracatını yapmak 20- Her türlü inşaat malzemeleri metal ahşap kapı ve dolap donanım malzemeleri cam seramik porselen taş mermer çimento plastik parke polyester ısı yalıtım malzemeleri cam yünü kartonpiyer plastik pencere banyo ve lavabo Armatürleri musluk plastik ve metal borular klozet taşları elektrik donanım malzemeleri telefon ve TV bağlantı ekipmanları elektrikli ve güneş enerjili su ısıtma ekipmanları alımı satımı ithalatı ve ihracatını yapmak Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefıyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.