Nurol GYO, finansal tablolarını yayınladı!

Nurol GYO, finansal tablolarını yayınladı!

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı; 01 Nisan 2011 ile 30 Haziran 2011 döneminine ait faaliyet raporunu ve finansal tablolarını yayınladı...

 Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;       

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 23.08.2011
KARAR SAYISI : 140

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

İstanbul, 23 Ağustos 2011

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI BAŞKANLIĞI

Değerleme ve İstatistik Müdürlüğü
Tuncay Artun Cad. Emirgan  34467 - İSTANBUL


Şirketimizin 23.08.2011 tarih ve 140 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğine göre hazırlanan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin  Bağımsız Denetiminden geçmiş, Denetimden Sorumlu Komite tarafından tetkik edilmiş, 30.06.2011 tarihli Konsolide mali tablolar ve eki dipnotlar tarafımızca incelenmiştir.

Mali tablo ve dipnotların, Şirketimizin 30.06.2011 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ilişkin gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru biçimde yansıttığını; önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklama tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Faaliyet raporu için tıklayınız Finansal tablolar için tıklayınız