OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi kuruldu!

OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi kuruldu! OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi kuruldu!

OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi, Oğuz Bahadır Şadan tarafından 30 bin TL'lik sermaye ile 26 Mart'ta Bakırköy, Ataköy 9. Kısım B2 Blok'ta kuruldu.OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi, Oğuz Bahadır Şadan tarafından 30 bin TL'lik sermaye ile 26 Mart'ta kuruldu. 


OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır : 1. Şİrket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel teşebbüslerin ihave ve taahhütlerine iştirak etmek, çelik, beton, kargir, ahşap, prefabrike, her türlü inşaat işleri, yollar, köprüler, limanlar, barajlar, kanallar, yapı endüstrisinde kullanılan çimento, kum, demir, sac, kireç, tuğla, kereste, kontraplak, sunta gibi ana inşaat malzemeleri ile sıhhi tesisat, elektrik, ısıtma, soğutma, havalandırma tesisatları, iç ve dış dekorasyon malzemeleri, bina ve çatı örtüleri, prefabrike yapı elemanları, çeşitli armatürler, aksesuarlar ve sair prefabrike yapı malzemeleri ve teçhizatı ile her türlü inşaat, makine, tesisat araç ve gereçlerin toptan ve perakende alımı ve satımını, imali ve montajı, her türlü tamirat, tadilat, restorasyon işleri yapmak ve yaptırmak. 2. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat, dekorasyon malzemesi ve aksesuarlarının alım, satımını, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapabilir, yaptırabilir. Her nevi inşaat makineleri ile binaların malzeme, aksesuar ve yedek parçalarını almak ve satmak. 3. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında prefabrik yapı elemanları ve prefabrik cephe elemanları ile diğer yapı elemanlarının imalat ve montaj işlerini yapmak, yaptırmak. 4. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kendisine ait ve başkalarına ait taahhüt ettiği işleri ihaleye çıkarmak ve diğer usullerle müteahhide veya taşerona kısmen veya tammen iş vermek, verdirmek, almak. 5. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında plan, proje, teknik hesaplar, pazarlama, fizibilite etüdleri, danışmanlık, etüt ve araştırma, kontrollük ve mesleki araştırma, mühendislik, mimarlık hizmetleri yapmak, yaptırmak, sonuçlarından ilgili şirketlere bir bedel karşılığı ve bedelsiz olarak bilgi vermek, almak. 6. Şirket her türlü konut, işyeri, konaklama tesisleri ve işletmelerinin tadilat ve dekorasyonlarını, tezyin, terfiş ve mimari hizmetlerini yapabilir.Yapılan iç mimari ve dış mimari projelerinin tasarımı ve uygulanması, iç ve dış dekorasyon ve restorasyon projelerinin tasarımı ve uygulanmasını yapmak veya yaptırmak. 7. Şirket her türlü konut, işyeri, tesis, merkez, konaklama teissleri ve işletmeleri, iç dekorasyonlarının tezyin, tefriş ve iç mimari hizmetleri suretiyle genel olarak her türlü dekorasyon hizmetlerini yapabilir, inşaat taahhüt işleriyle iştigal edebilir. 8. Şirket her türlü ağaçtan, plastikten, slikondan, kimyevi ürünlerden ve metalden mamul veya diğer maddelerden mobilya nevinden ev ve işyeri eşyası toptan ve perakende alımı, satımı, ihracatı ve ithaları işleri ile iştigal edebilir. 9. Yapılan iç ve dış mimari projelerinin tasarımı ve uygulanmasını yapmak. 10. Yapıların iç ve dış dekorasyon ve restorasyon projelerinin tasarımı ve uygulamasını yapmak. 11. Park, bahçe, meydan, anıt ve benzeri çevre düzenlemeleri ile hür türlü şehircilik projelerinin tasarımı ve uygulamasını yapmak, yaptırmak. 12. Yapıların içinde ve dışındaki aydınlatma, renklendirme konuşarının proje tasarımı ve uygulamasını, yapıların içinde ve dışında, kentsel mekanlarda konfor, verimlilik gibi yapı fiziği bölümünü ilgilendiren tüm konularda proje tasarımı ve uygulamasını yapmak, yaptırmak. 13. Konusu ile ilgili etüd, inceleme, araştırma yapmak, yaptırmak. Plan, proje teknik rapor hazırlamak, gerekirse hazırlatmak, danışmanlık ve denetim yapmak veya yaptırmak. Bu amaç ve konuları gerçekleştirmek üzere a- Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait ihalelere katılabilir, teklifler verebilir. b- Şirket konusu ile ilgili olarak patent, kow how, ihtira beratı, franchise, royality, marka copy-right, tescil hakkı gibi hakları iktisap edebilir, kiralayabilir, satın alabilir, kiraya verebilir. c- Şİrket konularını gerçekletirebilmek için gerekli gayrimenkulleri satın alır, sahip olduğu gayrimenkulleri başkalarına satabilir, gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edebilir, şirket lehine ve aleyhine konulmuş ipoteklerin fekkine talep edebilir, şirket sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkullerini başkalarının lehine ipotek edebilir, teminat olarak gösterebilir, şirket alacaklarına karşılık menkul ve gayrimenkullerini teminat olarak alabilir, ipotek edebilir, gerekli gayrimenkulleri kiralar veya kiraya verebilir. Gayrimenkul inallar ve bunlara ait hakların iktisabı, tasarrufu ve bu hususu şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesislerin satın alınması, inşa edilmesi ve ettirilmesi, kiralanması, icabında bunlaraın ahara kabulü, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı ve şahsi her türlü teminatın alınması, amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için aynı ve şahsi her türlü teminatın verilmesi, şirket maliki bulunduğu arsalar üzerinden şirket konusunu gerçekleştirmek için kendi hesabına veya kat karşılığı ticaret maksadı ile meskenler, işyerleri inşa edebilir veya ettirebilir, kat mülkiyeti tesis edebilir, bunların satışını dilediği gibi yapabilir ve uhdesinde kalan gayrimenkulleri dilediği şartlarda kiraya verebilir, arsa ve gayrimenkul sahipleri ile gerekli anlaşmaları yapabilir, onların mülkiyetleri ile irtifak hakların tesisini.


OBS Proje Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi adres: Bakırköy, Ataköy 9. Kısım B2 Blok DairE:4