Office Pan Mimarlık'tan Çelem Loft projesi!

Office Pan Mimarlık'tan Çelem Loft projesi! Office Pan Mimarlık'tan Çelem Loft projesi!

Office Pan Mimarlık'ın Çelem Loft projesi Kadıköy Suadiye'de inşa edildi. 2+1 ve 3+1 daire tiplerinden oluşan projenin inşaat çalışmaları bu yıl bitti.İstanbul’un önemli ulaşım güzergahlarından birisi olan Bağdat Caddesi, asal işlevi dışında sosyalleşme ve karşılaşma mekanı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Sosyal sürdürülebilirliğin yanı sıra, ekonomik sürdürülebilirliğin de gerçekleşmesi için kent çapında süre gelen dönüşüm programları, söz konusu aks boyunca yoğunlaşmaktadır. Bu koşul ve olanaklar çerçevesinde, mal sahipleri ve yatırımcı firma için mevcut yapıyı dönüştürmek fikri oldukça cazip hale gelmektedir.


Bağdat Caddesi ve Öncü Sokağının kesiştiği noktada yer alan tasarım alanı, bu ulaşım ağını kullanan kent kullanıcıları için görsel ve fiziki anlamda önemli bir röper noktası teşkil etmektedir. Ek olarak yüksek gabari özelliğiyle de denizden ve kentin farklı noktalarından algılanabilir niteliktedir.


Tasarımın ana kurgusu, rantsal dönüşüm yerine sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik döngüsü doğrultusunda şekillenmiştir. Bu bağlamda tercih edilen pasif ekolojik sistem çözümlemeleriyle de, orta ve uzun vadede yapı kendi kendine yetebilir ve kendi kaynağını üretilebilir duruma gelecektir.


Çarpık kentleşmenin meydana getirdiği  “Kimliksiz Kimlikleşme”, söz konusu alan dahilinde tanımsız bir doku meydana getirmektedir. Bu bağlamda ilgili parsele inşaa edilecek yapının da kendi referansını kendisinin oluşturması beklenmektedir.


Bunun yanısıra, ilgili yönetmelikler gereği standart daire tipolojisinin yapıya yansımasının zorunluluğu olarak, cephe dilinde de “tekrar” farklı bir mimari parametre olarak karşımızı çıkmaktadır. Buna karşın modüler bir sistem ile tanımlanan taşıyıcı strüktür, az malzeme ile birden fazla cephe varyasyonuna potansiyel oluşturmaktadır. Bu potansiyel, farklı kat yükseklikleriyle de entegre edilerek klasik konut tipolojisi dışına çıkılabilmektedir. “Loft” yaşam tarzı şeklinde tanımlanan ve şablon plan çözümlemeleri dışına çıkan konut projesi, kullanıcılarının sosyal yaşantısını da zenginleştirebilmektedir.

Kısıtlayıcı yönetmelikler ve çevresel faktörler doğrultusunda şekillenen yapı, varyasyon zenginliği, ortaya koyduğu Vista ve dingin yapı dilindeki zenginlikle de ilgiyi sürdürme gücünü tutarlı kılmaktadır.


Çelem Loft projesi 9 adet daireden ve 1 dükkandan meydana geliyor. 2013 yılında inşaatı başlayan proje bu yıl tamamlandı. Proje içerisinde 2+1 ve 3+1 daire tipleri bulunuyor.


WEB: http://officepan.com/


Telefon: 0216 330 62 69