27 / 06 / 2022

ÖİB 5 ildeki 11 taşınmazı özelleştirecek!

ÖİB 5 ildeki 11 taşınmazı özelleştirecek!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Afyonkarahisar, Ağrı, Erzurum, Tokat ve Ankara'da bulunan 11 taşınmazı özlleştirecek.Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ağrı'da 4, Ankara'da 3, Tokat'ta 2, Afyonkarahisar ve Erzurum'da birer taşınmaz özelleştirilecek. Teklifler, 15 Ekim saat 17.00'de idareye teslim edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce 24/07/2019 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;
1. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 4411 ada, 1 no.lu parselde bulunan 9.290,63 metrekare yüzölçümlü taşınmazın,
2. Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 228 ada, 1 no.lu parselde bulunan 2.785,09 metrekare yüzölçümlü taşınmazın,
3. Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 2 no.lu parselde bulunan 1.588,72 metrekare yüzölçümlü taşınmazın,
4. Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 3 no.lu parselde bulunan 1.565,53 metrekare yüzölçümlü taşınmazın,
5. Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 3 no.lu parselde bulunan 1.712,03 metrekare  yüzölçümlü taşınmazın,
6. Erzurum ili, Oltu ilçesi, Yusufziyabey Mahallesi, 198 ada, 11 no.lu parselde bulunan 7.280,76 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların,
7. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1181 ada, 1 no.lu parselde bulunan 2.510,05 metrekare yüzölçümlü taşınmazın,
8. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1182 ada, 1 no.lu parselde bulunan 4.257,22 metrekare yüzölçümlü taşınmazın,
9.  Ankara  ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62141 ada, 4 no.lu parselde bulunan 4.484,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazın,
10. Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 6 no.lu parselde bulunan 3.824,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazın,
11. Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62154 ada, 9 no.lu parselde bulunan 2.001,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi için son teklif verme tarihi 15/10/2019 Salı günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 15/10/2019 Salı günü, saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.