02 / 07 / 2022

ÖİB, 7 ilde 9 arsa sattı!

ÖİB, 7 ilde 9 arsa sattı!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Van, Osmaniye, Adana, Antalya, Kırıkkale, Kastamonu ve Kahramanmaraş olmak üzere 7 ilde 9 arsa satıldı. İhale sonuçları bugün ki resmi gazetede yayınlandı.KARAR


TARİH             :    29/1/2015


KARAR NO    :    2015/ÖİB-K-03


KONU              :    Taşınmaz özelleştirilmesi


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,


1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Van ili, Tuşba ilçesi, Yeşilsu Mahallesi, 782 no.lu parseldeki 4.800,00 m² yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde 98.000.- (Doksansekizbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet KOLTAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet KOLTAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,


2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,


ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
KARAR


TARİH             :    29/1/2015


KARAR NO    :    2015/ÖİB-K-04


KONU              :    Taşınmaz özelleştirilmesi


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,


1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Van ili, Tuşba ilçesi, Yeşilsu Mahallesi, 780 no.lu parseldeki 7.400,00 m² yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde 114.000.- (Yüzondörtbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Gültepe Isı Teknik Mühendislik İnşaat Taahhüt ve İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Gültepe Isı Teknik Mühendislik İnşaat Taahhüt ve İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,


2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,


ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.KARAR


TARİH             :    29/1/2015


KARAR NO    :    2015/ÖİB-K-05


KONU              :    Taşınmaz özelleştirilmesi


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,


1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Alibeyli Mahallesi, 1805 ada, 8 no.lu parseldeki 984,58 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı taşınmazın 92629/98458 oranındaki hissesinin (Hisse) özelleştirilmesi ihalesinde 970.000.- (Dokuzyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Nimetullah Yener TUNCER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nimetullah Yener TUNCER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 960.000.- (Dokuzyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Kahyaoğulları Nakliye Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kahyaoğulları Nakliye Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,


2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu hissenin devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,


ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.   KARAR


TARİH             :    29/1/2015


KARAR NO    :    2015/ÖİB-K-06


KONU              :    Taşınmaz özelleştirilmesi


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,


1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, Türkoğlu (Merkez) 124 ada, 1 no.lu parseldeki 267,50 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki; 1/29 arsa paylı, Zemin Kat 2 ve 1/29 arsa paylı, Zemin Kat 5 bağımsız bölüm no.lu dükkanların özelleştirilmesi ihalesinde 222.000.- (İkiyüzyirmiikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Ali KURTULMUŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet Ali KURTULMUŞ’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 221.000.- (İkiyüzyirmibirbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Adem KARACA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Adem KARACA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 220.000.- (İkiyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle üçüncü yüksek teklifi veren İsmail TANSEL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İsmail TANSEL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,


2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,   ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.KARAR


TARİH             :    29/1/2015


KARAR NO    :    2015/ÖİB-K-07


KONU              :    Taşınmaz özelleştirilmesi


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,


1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Kiremitli Mahallesi, 392 ada, 3 no.lu parsel dahilinde yer alan 91/4629 arsa paylı 3. kat 73 bağımsız bölüm no.lu meskenin özelleştirilmesi ihalesinde 47.000.- (Kırkyedibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Tayfun GÖZLEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tayfun GÖZLEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 46.500.- (Kırkaltıbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Koray BALOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Koray BALOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,


2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,


ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.KARAR


TARİH             :    29/1/2015


KARAR NO    :    2015/ÖİB-K-08


KONU              :    Taşınmaz özelleştirilmesi


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,


1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Adana ili, Karataş ilçesi, Hakkıbey Mahallesi, 189 ada, 3 no.lu parseldeki 3.692.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde 106.000.- (Yüzaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kulak İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kulak İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,


2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,


ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.KARAR


TARİH             :    29/1/2015


KARAR NO    :    2015/ÖİB-K-09


KONU              :    Taşınmaz özelleştirilmesi


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,


1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, 662 ada, 2 no.lu parseldeki 3.181,00 m2 yüzölçümlü Konut Altı Ticaret Alanı imarlı taşınmazın 2.029/3.181 oranındaki hissesinin (Hisse) özelleştirilmesi ihalesinde 1.520.000.- (Birmilyonbeşyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kahyaoğulları Nakliye Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kahyaoğulları Nakliye Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluşumuz lehine irat kaydedilmesine ve 1.510.000.- (Birmilyonbeşyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Ziya AKYÖN’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ziya AKYÖN’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,


2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu hissenin devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,


ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.KARAR


TARİH             :    29/1/2015


KARAR NO    :    2015/ÖİB-K-10


KONU              :    Taşınmaz özelleştirilmesi


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayılı yazısına istinaden,


1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Aktekke Mahallesi, 559 ada, 4 no.lu parseldeki 341,38 m² ve 5 no.lu parseldeki 292,67 m² olmak üzere toplam 634,05 m² yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde özelleştirilmesi ihalesinde 101.000.- (Yüzbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İbrahim KEŞKEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İbrahim KEŞKEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 100.100.- (Yüzbinyüz) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Aydın ÇÖL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aydın ÇÖL’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,


2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,


ÖYK’nın 13/01/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.