Okmeydanı kentsel dönüşüm planları durduruldu!

Okmeydanı kentsel dönüşüm planları durduruldu! Okmeydanı kentsel dönüşüm planları durduruldu!

Okmeydanı’nı Paris’in ünlü caddesi Şanzelize’ye dönüştürmek için hazırlanan kentsel dönüşüm planları durduruldu. Okmeydanı’nı Paris’in ünlü caddesi Şanzelize’ye dönüştürmek için hazırlanan kentsel dönüşüm planları durduruldu. Beyoğlu'nda 90 bin kişinin yaşadığı Okmeydanı için hazırlanan ve 2012’den beri gündemde olan imar planları bugüne dek bir çok kez iptal edilmişti. 

 

Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvemli'nin haberine göre imar planları hakkında en son karar İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından CHP'nin açtığı dava üzerine 27 Aralık 2017'de alındı. Daha önce mahkemelerin mevcut mahalle dokusu hiç dikkate alınmadan yapıldığı için iptal ettiği “1/5000 Beyoğlu-Şişli ilçeleri Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” yeniden hazırlanarak 18 Mart 2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilmişti. Bu üst ölçekli plana göre hazırlanan alt ölçekli 1/1000’lik uygulama imar planı da 30 Ocak 2017'de tarihinde Beyoğlu Belediye Başkanlığınca onandı.

 

Mahkeme, üst ölçekli 1/5 binlik planın yürütmesini, bilirkişi raporunu esas alarak Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile belirlenen koruma esaslarına şehircilik ilkelerine, plan yapım ve yönetmeliklerine uygun olmadığı için 27 Aralık 2017 tarihinde oy birliği ile durdurdu.

 

Mahkeme alt ölçekli 1/1000'lik uygulama imar planı için aldığı kararda da üst ölçekli planın yürütmesinin durdurulmasına atıf yaptı. İptali istenen alt ölçekli uygulama imar planının dayanağı niteliğindeki üst ölçekli planının yürütmesi durdurulduğundan dayanağı kalmayan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadı. İstanbul 12. İdare Mahkemesi, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 27 Aralık 2017 tarihinde oybirliği ile alt ölçekli planın da yürütmesini durdurdu.

 

Mahkemenin kararına esas alınan bilirkişi raporunnda plan ile konut alanının nüfusa etki edecek düzeyde azaltıldığı ticaret fonksiyonunun arttığı belirtildi. Plan genelinde ticaret kullanım yüzdesinin arttırılmış olmasının tarihi kentsel yerleşim alanını trafik baskısı altında bırakabileceğine dikkat çekildi.

 

Mahalle kültürü ve sosyal dokunun yaşatılması için emsal, maksimum kat yükseklikleri, parsel büyüklüğü, ifraz ve tevhit gibi yapılaşma koşullarına ait plan bütününde düzenleme yapılmadığı vurgulandı. 

 

Toplam planlama alanının yüzde 40.7'sinin sosyal donatı ve yeşil alan olarak ayrıldığı ancak plan bütününde özellikle yeşil alanın yetersiz olduğunun altı çizilerek tarihi sit alanları ile mezarlıkların plan genelindeki açık ve yeşil alanlar olarak gösterildiği tespit edildi.