Olimpos imar planlarına tepki: Kaçak yapılaşma yasallaşacak!

Olimpos imar planlarına tepki: Kaçak yapılaşma yasallaşacak!Antalya'nın Kumluca ilçesindeki köklü tarihe ve eşsiz doğaya sahip Olimpos için hazırlanan imar planlarıyla ilgili konuşan Antalya Kent İzleme Platformu, "Bu uygulama kaçak yapılaşmaları yasallaştırmaktan ibaret bir düzenlemedir" dedi


Antalya Kumluca'daki köklü tarihe ve eşsiz doğaya sahip Olimpos’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanarak askıya çıkarılan ‘koruma’ amaçlı imar planı tartışması devam ediyor. Birgün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, Antalya Olimpos’un 2. derece sit alanı olan bir bölgesi 3. derece sit alanına dönüştürüldü. İmar planlarına ve sit değişikliğine ilişkin olarak Antalya Kent İzleme Platformu tarafından yapılan açıklamada, bu tür planlamaların çevredeki kaçak yapılaşmanın önünü açacağı bildirildi. İmar planları onaylandığı takdir de Olimpos Antik Kenti’ne birkaç kilometre uzaklıktaki Andarasan’da geçen kıştan bu yana 800’i bulan kaçak yapıların yasallaşmasının kaçınılmaz olacağı belirtildi.

KAMUSAL ZARARA YOL AÇACAK

Platform sözcüsü Avukat Mustafa Şahin’in imzasıyla yapılan açıklamada, izlenen yolun kaçak yapılaşmaları daha çok hızlandıracağı ve arkeolojik sit alan ve milli parkta yapılaşma baskını artıracağı belirtildi. Kaçak yapılaşmanın da telafisi imkansız kamusal zararlara sebep olacağı belirtildi.

YATAK VE YAPI SAYISI DÜŞÜRÜLMEYECEK

Yapılan açıklamada, bölgede kaçak olarak oluşturulan yatak sayısı 4 bin adet civarında, toplam kaçak yapı alanının ise 40 bin metrekare civarında olduğu bildirildi. Plana ait raporda da 37 bin 464 metrekare olarak belirlenen ekolojik pansiyon alanı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile tanınan yüzde 25 ek yapılanmayla 45 bin metrekareyi geçiyor.

Önerilen turizm yapısı alanı ile kaçak yapı alanı örtüşmekte hatta çok daha fazla alanın imara açılacağı anlamını taşıyor. Bu durum Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’un yatak sayısının ve yapı sayısının düşürüldüğü iddiasını boşa çıkarıyor.

İmar planın bölgede yaratacağı yıkım ve tahribat madde madde şu şekilde ifade edildi:

-Kaçak yapıların yasallaştırılmasına bağlı olarak, yapıların sahiplerinden büyük hisseli olanlarla küçük hisse sahipleri arasında mülkiyet ve kullanım haklarından kaynaklanabilecek olan hukuki ihtilaflarla, bu alanın daha da yoğun uyuşmazlık ve çatışma alanı haline dönüşme riskini barındırıyor.

-Merkezi yönetim ve yerel yönetimler askıya çıkarılan bu planları kendiliğinden iptal etmeli, en kısa zamanda yanlışlarından dönmelidirler. Aksi halde STÖ’ler, meslek odaları, siyasi partiler, duyarlı tüm yurttaşlar, yasal itiraz haklarını kullanmalıdırlar.

-Koruma Amaçlı İmar Planı Kavşık Boğazı ile Olimpos Ören yeri Gişeleri arasında bulunan arazi parçasını içermektedir ve bu alanda arkeolojik araştırmalar devam etmelidir.

YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK

Yapılan açıklamada 2017'de alınan Koruma Kurulunca 2’inci Derece Arkeolojik sit alanı kararının 3’üncü dereceye düşürülmesi kararının iptali için yasal yollara başvurulacağı bildirildi. Olimpos antik kentiyle ilgili paleo-coğrafik etütlere ihtiyaç olduğu ve bu gerçekleşmediği sürece ilgili alanda arkeolojik sondajlarla olası kültür tabakalarına ulaşma hedefinin ancak rastlantısal olarak mümkün ve bu sebeple geri dönüşü mümkün olmayan tahribatları beraberinde taşıyabileceği bildirildi.

 

limpos Koruma Amaçlı İmar Planı'na bölge halkından destek!