Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile mirastan hak alınır mı?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile mirastan hak alınır mı?Posta yazarı Tamer Heper 'Manevi babam 80 yaşın üzerinde. Akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor alarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi yaptık. Bir gün vefatı halinde mirasçıları dava açabilir mi?' sorusunu cevapladı.


Posta yazarı Tamer Heper 'Manevi babam 80 yaşın üzerinde. Kendisinin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor alarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi yaptık. Bir gün vefatı halinde mirasçıları dava açabilir mi?' sorusunu yanıtladı.

Manevi babam 80 yaşın üzerinde. Kendisinin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor alarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi yaptık. Bir gün vefatı halinde mirasçıları dava açabilir mi? l R.K.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile mirastan hak alınır mı?

***

Ölünceye kadar bakma sözleşmeleri yasalarımızda düzenlenmiştir. Tarif olarak şu verilmiştir: “Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir mal varlığını veya sazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmelerdir.” Bu sözleşmede bakılacak bir kişi ve karşı tarafta ona bakacak bir kişi vardır.

Taraflar böyle bir sözleşme yaparak, bakılacak kişinin bakımının sağlanmasını karşı tarafın da bir değer elde ederek bakıma muhtaç kişinin bakımını sağlamasını taahhüt eder. Bu çoğunlukla iki şekilde olur. Bakacak kişinin, bakımını sağladığı kişinin gerekirse yanında bakımını sağlar, buna karşın ölümünden sonra bazı değerlerinin kendisine verilmesini taahhüt eder veya değerli bir malını ölümünden sonrası için taahhüt etmez de sözleşme anında devreder. Dolayısıyla sanki bir bedel karşılığı malını alıyormuş gibi bir bakım hizmeti yapar.

***

Ancak saklı payları zarar görmüş kimselerin saklı paylarını talep hakkı vardır. Ayrıca bakım ile karşılığında elde edilen değer arasında çok büyük fark varsa taraflardan biri altı ay önce bildirmek kaydı ile sözleşmeyi feshedebilir. Bakım borçlusunun nafaka yükümlüsü olduğu kişiler varsa ve bunlara karşı yükümlülüğünü yerine getiremiyorsa bunların da sözleşmenin iptalini talep hakkı vardır. Sonuçta sözleşme kurulurken bu hususlar gözardı edilmemelidir.

Bağışlanan maldaki miras hakkı nedir?