Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile tapu devri!

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile tapu devri!Ölünceye kadar bakma sözleşmesi taşınmaz mal devirleri için yapılıyor. Bu sözleşme koşullarının doğması halinde bir tarafın taşınmazı diğer tarafa devrediliyor. Peki, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile tapu devri nasıl yapılır?


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile tapu devri!

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi taşınmaz mal devirleri için yapılan sözleşmeler arasında yer alıyor. Bu sözleşme koşullarının doğması halinde bir tarafın taşınmazı diğer tarafa devrediliyor.


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşme oluyor.


Bakım borçlusu, bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa, ölünceye kadar bakma sözleşmesine miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanıyor.


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese bile, miras sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmuyor.


Sözleşme, Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir.


Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir.Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde iflas durumu!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com