18 / 08 / 2022

Ömer Faruk Unal Gayrimenkul Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ömer Faruk Unal Gayrimenkul Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta Ömer Faruk Unal tarafından kuruldu. Ömer Faruk Unal Gayrimenkul Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta Ömer Faruk Unal tarafından kuruldu. 

Ömer Faruk Unal Gayrimenkul Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 4- Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 5- Konusu ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek 6- Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 7- Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her nevi nakil vasıtası iş makineleri ve teçhizatı, makine ve ekipmanı alabilr, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir. Şirketin 3. kişilere borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak veya vermek. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hiselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir.