Ömerli Barajı Havzası'na sanayi tesisi yapılacak!

Ömerli Barajı Havzası'na sanayi tesisi yapılacak!

İstanbul Ataşehir’de Ömerli Barajı havzası koruma alanı içerisinde yer alan 17 dönümlük arazinin imar planı değişti. Yeni plana göre, alana İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’ne aykırı olarak sanayi tesisi yapılacak.


İstanbul Ataşehir'in Ferhatpaşa bölgesinde bulunan 17 dönümlük araziye sanayi tesisi yapılabilmesi için talep edilen imar planı değişikliği onaylandı.

Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvemli'nin haberine göre, 17 Şubat 2017 tarihinde İBB Meclisi gündemine gelen plan değişikliğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek iade edildi. İade edilen plan değişikliğine ilişkin hazırlanan raporda görüşüne başvurulan kurumlar için uyarılar yapıldı. İSKİ, arazinin Ömerli Barajı Havzasının uzun mesafeli koruma alanında kaldığına dikkat çekerek yapılan plan ile yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığını belirtti. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü de arazi  sıvılaşma nedeni ile önlem alınması gereken alanda bulunduğu için “şartlı olumlu” görüş verdi.

Yapılan genel değerlendirmede, parsel sahibi Mesut Tandoğan tarafından İBB aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma davaları bulunduğu, mahkeme kararlarının henüz infaz edilmediği ve bu nedenle parsellere ilişkin sınırların henüz kesinleşmediği açıklandı. 

Arazinin yüzde 65'i ticaret+konut alanı olarak düzenlenmesinin alansal büyüklüğü doğrudan etkileyeceği kaydedilerek önce yargı kararlarının ve parsellerin sınırlarının son durumlarına yönelik alınacak güncel kurum görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılması gerektiği aksi halde ileride telafisi zor durumların oluşmasına sebebiyet verileceği kaydedildi. 

İnşaat hakkı olarak belirlenen 1.10 oranının inşaat alanını artırdığı ve bu durumun üst ölçekli plana aykırı olduğu belirlendi. BB, plan teklifini 2017 yılında bölge planı kapsamında değerlendirilmesini uygun bularak müdürlüğüne iade etti. Ancak aynı teklif 18 Ocak 2019 tarihli İBB Meclis oturumunda tekrar gündeme geldi. Teklife ilişkin hazırlanan raporda süren seçte Ataşehir Belediyesi'ne başvuran arsa sahibinin bölge planı çalışması bulunmadığı bilgisini alıp talebinin tekrar değerlendirilmesi için İBB'ye  başvurduğu belirtildi. Talep, emsal 1.10'dan 0.75'e düşürülerek ve hiçbir kurumdan güncel görüş alınmadan oy çokluğu ile kabul gördü.

2017 yılında planın iade edildiğini hatırlatan CHP'li İBB Meclis Üyesi Nezih Küçükerden, “Şimdi ne değişti de aynı plan tekrar geldi ve bu kez kabul edildi?” diye sordu. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkan Vekili Osman Demir, “Parsel maliki sanayici ve buraya ihtiyacı var. Bölge planı çalışması yokken ‘bekleyin' deyip yatırımcının istihdam yaratmasını neden engelleyelim” karşılığını verdi. CHP'li Küçükerden de “O zaman bu planı 2017'de neden kabul etmedik ve yatırımcının istihdam yaratmasını bir yıl engelledik? Böyle gerekçe olmaz'' ifadelerini kullandı.