Çukurova Balkon

Önkollar Avaji Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Sosyal Hizmetler İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Önkollar Avaji Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Sosyal Hizmetler İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Önkollar Avaji Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Sosyal Hizmetler İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Önkollar Avaji Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Sosyal Hizmetler İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Salih Önkol ve Fuad Assaf M Al Awajı ortaklığıyla 30 milyon TL sermaye ile 9 Mart'ta Kartal, Cevizli Mahallesi'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Önkollar Avaji Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Sosyal Hizmetler İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Salih Önkol ve Fuad Assaf M Al Awajı ortaklığıyla 30 milyon TL sermaye ile 9 Mart'ta Kartal, Cevizli Mahallesi'nde kuruldu. 


Önkollar Avaji Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Sosyal Hizmetler İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- İNŞAAT a. Konusu ile ilgili inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, residanslar, otel, motel, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak, konusu ile ilgili küçük ve büyük yapıların inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.  Konusu ile ilgili havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Konusu ile ilgili dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Konusu ile ilgili mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Konusu ile ilgili mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k. Konusu ile ilgili bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusu ile ilgili dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 2- TURİZM a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. d. Konusu ile ilgili  gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. e. Ticari amaçlı konusu ile ilgili motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. f.  Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. g. Konusu ile ilgili hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. h. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 3-GAYRİMENKUL a. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller arsa, arazi, konut iş yerleri, resmi daireler, bankalar sağlık ve eğitim kurumları sanayi tesisleri sosyal ve turistik tesisler tatil köyleri, villa yalı, otel ve moteller ve benzerleri üzerinde değerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmaları sunmak gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalarını belirli bir tarihteki muhtemel değerlemenin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme raporları hazırlamak. b. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak.Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak.Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak proje yönetim hizmetleri sunmak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. c. Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip olduklarıgayrimenkullerin hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek ipotek kabul edilmesi ayın sermaye alınması konularında değerleme işlemlerini yapmak yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerleme işlemi yapmak.


Önkollar Avaji Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Sosyal Hizmetler İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Kartal, Cevizli Mahallesi, Çanakkale Caddesi, Özmen Sokak No:10