Ontaş Hafriyat Nakliyat İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Hırdavat Limited Şirketi kuruldu!

Ontaş Hafriyat Nakliyat İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Hırdavat Limited Şirketi kuruldu! Ontaş Hafriyat Nakliyat İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Hırdavat Limited Şirketi kuruldu!

Ontaş Hafriyat Nakliyat İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Hırdavat Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 100 bin TL sermaye bedeli ile Taşkın Yüksel tarafından kuruldu.Ontaş Hafriyat Nakliyat İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Hırdavat Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 100 bin TL sermaye bedeli ile Taşkın Yüksel tarafından kuruldu.

Ontaş Hafriyat Nakliyat İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Hırdavat Limited Şirketi konusu: 
-Her türlü inşaat yapı malzemelerinin toptan alım satımı -Her türlü konut inşaatı yapımı -Her türlü hafriyat ve nakliye işleri yapmak, nakliye ve hafriyat işler için iş makinası ve araç kiralayabilir, kiraya verebilir. -Her türlü elektrik ve elektronik malzemelerinin toptan alım satımı -Her türlü demir-çelik ürünleri parçalarının alım satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, -Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımını yapmak, -Bilimun hırdavat malzemelerinin alımı satımı pazarlaması, ithalatı, ihracatını ve toptan satışını yapmak, -Her türlü demir, çelik, döküm veya sarıdan mamül cıvata, somun, gijon, bağlantı elamanlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatını ve ticaretini yapmak, -Alüminyum ham madde ticareti, alüminyum pvc, ferfoje, panellerin toptan ticaretini yapmak, -Vakum motoru, vakum hortumu, filtrelerinin toptan alım satımı -Plastik ham maddelerinin toptan alımı satımını yapmak, Her türlü metal ürünleri paslanmaz sac ve alüminyumun toptan alım satımı -Her türlü hırdavat malzemelerinin (Makine zincirleri, zincir dişlisi, merdaneler,rulman, konveyör bantı,yatak malzemeleri, kalıp malzemeleri) . -Otomobil sektöründe faaliyet göstermek her marka ve modeldeki araçların yedek parçalarının toptan alım ve satımının ithalatını ve ihracatını yapmak. -Her türlü araç hava kara deniz taşıtı kiralayabilir ve kiraya verebilir, 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 4- Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. 5-. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

Adres: Kavaklı Mh.Bağımsızlık Sk. Konut Ap.N.3/21 Beylikdüzü