Optima Global Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Optima Global Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Optima Global Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Optima Global Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi bugün Üsküdar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Özgür Ahmet Gülkılık tarafından kuruldu...Optima Global Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi bugün Üsküdar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Özgür Ahmet Gülkılık tarafından kuruldu...

Optima Global Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
 A. Yurt içi ve yurt dışı her türlü inşaat mühendisliği ve mimari projelerin yapılması, yönetilmesi veya yaptırılması amacıyla her türlü mühendislik, mimarlık ve müşavirlik, teknik hizmetlerinin verilmesi ve alınması. Bu bağlamda, yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüt işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, karayolları, demiryolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı, mağaza, pazar, işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul, banka, benzinlik, plaza, konut, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işleri gibi her türlü altyapı ve üstyapı projeleri ve diğer her türlü resmi ve özel inşaat ve mühendislik projeleri için ihale öncesi, sonrası ve inşaat sürecinde her türlü proje yönetim işlerinin yapılması ve yaptırılması. Bu bağlamda, her türlü inşaat ve mühendislik projeleri için proje geliştirme ve fizibilite çalışmaları ve raporlama, teknik ve finansal planlama, etüt ve keşif çalışmaları, değer mühendisliği, tasarım yönetimi, ihale dokümanlarının hazırlanması ve hazırlatılması, ihale değerlendirme ve raporlama işlerinin yapılması ve yaptırılması, yüklenici seçimi, planlama ve iş programı hazırlanması, inşaat yönetimi, maliyet ve bütçe kontrolü, yüklenici yönetimi, kalite ve iş güvenliği yönetimi, satın alma, hakediş düzenleme, teknik destek ve kontrol hizmetleri, geçici ve kesin kabullerin yapılması ve yaptırılması, sözleşme yönetimi, hak talepleri ve iş değişiklikleri yönetimi, uyuşmazlıkların çözümü, arabuluculuk, inşaat hukuku danışmanlığı gibi hizmetlerin verilmesi de dahil olmak üzere her türlü proje, inşaat ve mühendislik yönetimi hizmetlerinin verilmesi ve alınması. B. Yurt içinde ve yurt dışında harita mühendisliği, geomatik mühendisliği, mühendislik ölçmeleri, deformasyon ölçmeleri, coğrafi bilgi sistemi, mekânsal bilgi sistemi, yapı bilgi modellemesi, fotogrametri, uzaktan algılama, kamu ölçmeleri, kartografya, jeodezi ve endüstriyel ölçmeler alanlarında hizmet verilmesi ve verdirilmesi. 3 boyutlu yazıcı üretilmesi, 3 boyutlu yazıcı için model tasarımı, 3 boyutlu yazıcı ile model basımı. C. Yukarıda bahsi geçen hizmetlerle ilgili yurt içi ve yurt dışında eğitim verilmesi, bu amaçla eğitim programları oluşturulması, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri verilmesi, şirketin personeline yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldırılması, bilişim faaliyetleri yürütülmesi, yazılım üretilmesi. D. Mühendislik ve müşavirlik alanlarında yurt içi ve yurt dışındaki mesleki ve özel kurum ve kuruluşlara üye olunması, temsil edilmesi, ortak çalışmalar yapılması. E. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği ve mimari projelerinin yapılması, yönetilmesi veya yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, inşaat işlerinin tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylatılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması F. Her türlü inşaat taahhüt işleri; tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, karayolları, demiryolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı, mağaza, pazar, işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilkyardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul, banka, benzinlik, plaza, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasının yapılması, taahhütlerde bulunulması, satılması, kendi hesabına arazi ve arsalar alınması, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapılması, satılması ve kiraya verilmesi. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işlerinin yapılması, satılması ve kiraya verilmesi. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılan her türlü inşaat işlerinin taahhüt edilmesi. G. Yurt içinde ve yurt dışında otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Muratreis Mah. Selamet Sok. No:9 ÜSKÜDAR