Orduevi yapmak için ruhsat gerekecek!

Orduevi yapmak için ruhsat gerekecek!

AK Parti, Meclis Başkanlığı'na, imar ve yapım denetim yasalarında değişiklik içeren yasa teklifi sundu. Teklifte, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na geniş imar yetkileri ve orduevi yapımı için ruhsat izni aranması öngörülüyorTeklifin gerekçesinde, son 10 yılda Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı'nm 600'e yakın yapı denetim firmasına faaliyetten men ya da durdurma cezası verdiğine ve ceza alan şirketlerin baktığı inşaatların yarım kaldığına işaret edildi. Teklife göre, yapı denetim hizmet bedelinin aşırı artışını engellemek için fiyatlar yapı maliyetinin yüzde 1 ila 3'ü arasında sınırlandırılacak.

Ayrıca teklif yasalaşırsa, askeri tesislerin; konut, sosyal tesis ve eğitim, amaçlı olmayan yapıları için, imar planı parselasyon planı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni şartı aranmayacak. Ancak orduevi gibi yapılar için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranacak. Bu arada teklif ile Kapalıçarşı gibi tek parsel tek yapı kapsamındaki tarihi binaların kat mülkiyetine hukuken tabi tutulmaması nedeniyle başlatılan projelerin hayata geçirilememesi üzerine yeni düzenleme getirildi. Bu tür yapılarda mülk sahipleri yapı ile ilgili projeleri belediye ile anlaşıp yaptırabilecek.
Habertürk/Saliha çolak