Ortak arsa tapusu müstakil tapuya çevrilebilir mi?

Ortak arsa tapusu müstakil tapuya çevrilebilir mi? Ortak arsa tapusu müstakil tapuya çevrilebilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun '500 metrekare arsa üzerinde, 2 adet villadan bir tanesini satın aldım. Arsa komşumla ortak. Hukuki olarak ileride bir sorun olabilir mi? Müstakil tapuya çevirme imkanımız var mı?' sorusunu yanıtladı.Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun '500 metrekare arsa üzerinde, 2 adet villadan bir tanesini satın aldım. Arsa komşumla ortak. Hukuki olarak ileride bir sorun olabilir mi? Müstakil tapuya çevirme imkanımız var mı?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

500 metrekare arsa üzerinde, 2 adet villadan bir tanesini satın aldım. Arsa komşumla ortak. Hukuki olarak ileride bir sorun olabilir mi? Müstakil tapuya çevirme imkanımız var mı? T.U.

****

Okuyucuma net bir yanıt vermek isterim ama doğrusu iki nedenle böyle net yanıt veremeyeceğim: Önce mülkiyet durumuna bir bakalım, sonra neden net yanıt veremeyeceğimi açıklayacağım. Okuyucum iki adet villadan birini aldığını söylüyor. Bu durumda mülkiyet konusunda bilinmesi gerekenler var. İki adet bağımsız bölümün bulunduğu bir yerde, kat mülkiyeti kurulmuş olabilir, kurulmamış olabilir.

Şayet kat mülkiyeti kurulmuşsa, okuyucuma da komşusuna da müstakil bir tapu verilmiştir. Doğrusu istenen ve tercih edilen de budur. Kendileri meselelerini kat mülkiyeti mevzuatı içinde hallederler. Şayet kat mülkiyeti kurulmamışsa, bu yerde ortaklık hükümleri geçerlidir.

Tapularına bakıldığında 500 metrekarelik arsaya ortak oldukları görüleceği gibi ortaklık yönünden hangi hisselere sahip oldukları da bu tapuda görülecektir. Tapu böyle ise her iki ortak aynı zamanda birbirlerinin evlerinin de aynı oranda ortağıdır. Mülkiyet durumu bu ise tavsiye olunan, kat mülkiyeti tesis etmeleridir. Şayet iskan izinleri varsa bu mümkündür, yoksa mümkün değildir.

****

Müstakil tapuya çevrilebilir mi? Buna yanıt verebilmek için binaların bulunduğu mevki bilinmeli ve bu yer için yapılmış imar planları incelenmelidir. Bu kadar bilgi ile ‘evet, iki parsele ayırabilirsiniz’ diyemem. Peki geleyim merak edilene, ihtilaf çıkar mı? Her iki durumda da ‘ihtilaf çıkmaz’ deme imkanına sahip değilim. Ortak mülkiyette de ihtilafların çıkığı olur, kat mülkiyeti mevzuatı içinde de olabilir.

Nitekim yıllardır yayınlanan köşemde en yaygın ihtilafın kat mülkiyeti konularına ait olduğu görülecektir. Burada mühim olan, tarafların haklarını bilmesi, birbirlerine ve yasalara saygı göstermesidir. Ancak elbette istenir ki iskan izni alınmamış bir yapı söz konusu ise acaba yasaya aykırı, iskan alınmasına imkan tanımayan ne gibi aykırılıklar bulunmaktadır? Doğrusu ben olsam bilmek isterim.