Osmaniye'nin yeni imar planı hazırlanıyor!

Osmaniye'nin yeni imar planı hazırlanıyor! Osmaniye'nin yeni imar planı hazırlanıyor!

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yeni imar revizyon planı hakkında istişare toplantılarının ilkini gerçekleştirdi. Kara, Osmaniye için tek ve uygulanabilir bir plan yapmak amacıyla uzun süredir hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yeni imar revizyon planı hakkında istişare toplantılarının ilkini Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektirik Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Makine Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, yapı denetim firmaları Müteahhitler Odası temsilcileri ile gerçekleştirdi. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Kadir Kara, birlikte yönetim esasının bir gereği olarak davete katılan tüm temsilcilere teşekkür etti. Başkan Kara, Osmaniye için tek ve uygulanabilir bir plan yapmak amacıyla uzun süredir hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Halihazır haritalar bitirilmiş olup, imar planına esas jeolojik etütler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır" dedi. Bu hazırlık süreçlerinden sonra yeniden bir imar planı çizme noktasına geldiklerini kaydeden Kara, "Yeni bir imar planına başlamadan önce bu konuda oda ve sektör temsilcilerinin düşüncelerini almak istedik" dedi.


SabahHaber  Adana  Bölge Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı ; 


Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yeni imar revizyon planı hakkında istişare toplantılarının ilkini Osmaniye Mimarlar Odası,  Osmaniye İnşaat Mühendisleri Odası, Osmaniye Elektirik Mühendisleri Odası, Osmaniye Şehir Plancıları Odası, Osmaniye Makine Mühendisleri Odası, Osmaniye Jeofizik Mühendisleri Odası, Osmaniye Jeoloji Mühendisleri Odası, Osmaniye Harita Mühendisleri Odası  , Yapı Denetim Firmaları ve  Osmaniye Müteahhitler Odası ile gerçekleştirdi.


Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Kadir Kara, birlikte yönetim esasının bir gereği olarak davete katılan tüm temsilcilere teşekkür etti. Başkan Kara,  Osmaniye için tek ve uygulanabilir bir plan yapmak amacıyla uzun süredir hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek: “Geçmişte,  deprem sonrası günün koşulları için hazırlanan imar planlarının şehrin gelişiminin önünde engeller oluşturmakta. Ayrıca belediye meclisimiz imar planı tadilat talepleri nedeniyle asli görevlerini yapmakta zorlanmaktadır.  Yürüttüğümüz çalışmalar sonucu, halihazır haritalarımız bitirilmiş olup, imar planına esas jeolojik etütler ise  Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca onaylanmıştır.Bu hazırlık süreçlerinden sonra yeniden  bir imar planı çizme noktasına gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir imar planına başlamadan önce bu konuda siz oda ve  sektör temsilcilerinin görüşlerini ve düşüncelerini almak üzere bu toplantıya sizleri davet ettik. Amacımız şehrimizi geleceğe taşıyan, ihtiyaçları karşılayabilen ve uygulanabilir bir imar planını hep beraber ortaya çıkarmaktır. Bu görüş ve düşünceleriniz bizim için hayati bir öneme sahip. “ dedi.


Belediye Başkanı Kadir Kara’nın konuşmasının ardından oda ve sektör temsilcileri yeni imar revizyon planı hakkındaki düşüncelerini ifade ettiler.


Adana Bölge