Osmanlı Mimarisi dünya literatürüne kazandırıldı!

Osmanlı Mimarisi dünya literatürüne kazandırıldı!

Osmanlı Mimarisi adlı eserinin İngilizcesi, Ottoman Architecture adıyla dünya kütüphanelerine girdiProf. Doğan Kuban´ın, YEM Yayın tarafından 2007 yılında yayımlanan Osmanlı Mimarisi adlı eserinin İngilizcesi, İngiliz ACC Publishing Group tarafından yayımlanarak Ottoman Architecture adıyla dünya kütüphanelerine girdi.

Osmanlı mimarlık mirasının belgelenmesi ve tanıtımı konusunda önemli bir adım olarak nitelendirilen eser, mimarlık ve mimarlık tarihi dışında tarih, kültür ve sanatla ilgilenen geniş bir kitleye hitap ediyor.

Kitapta; Erken Osmanlı Dönemi'nden Cumhuriyet'e dek Osmanlı mimarlık mirasının en önemli örnekleri özgün fotoğraflar ve Doğan Kuban´ın yorumları eşliğinde yer alıyor. Ottoman Architecture, Türk ve İslam mimarlık tarihinin genel bir değerlendirmesini, Osmanlı döneminde yaratılan kent çevresi ve mimarlığın dünya mimarlığı ile karşılaştırmalı bir panoramasını ve bu alanda yapılmış en son çalışma ve bulguların verileri de içeriyor.

Mimar Sinan öncesi ve sonrası Osmanlı mimarlığını referans almak üzere iki ana kategoriye ayrılan kitap 57 bölümden oluşuyor. Kitapta yaklaşık 200 yapıtın fotoğrafı ve 300 yapıtın özgün kaynaklardan yararlanılarak yeniden oluşturulmuş plan ve kesit çizimleri bulunuyor.

2002-2007 yılları arasındaki uzun soluklu bir araştırmanın ürünü olan çalışmada bine yakın fotoğraf, çizim, gravür, karşılaştırmalı tablo ve haritanın yanısıra Osmanlıca-Türkçe Mimarlık Sözlüğü´nü de içeren geniş kapsamlı bir kaynak olma özelliği taşıyor.

Kitapta yer alan tüm fotoğraflar bu kitap için, 2005 yılında altı ay süren bir çalışmayla Mimar-Fotoğrafçı Cemal Emden tarafından çekildi. Başlıca yapıların çizimleri özgün kaynaklarından yararlanılarak yeniden çizilmek suretiyle bilgisayar ortamına aktarıldı.

Kitabın yazarı Prof. Doğan Kuban ise çalışmasını şu cümlelerle anlattı: "Osmanlı mimarlığı, Osmanlı kültürünün en uluslararası niteliğe sahip üretimi ve ürünüdür. Ben bunun tarihçisiyim. 50 yılı aşkın bir süredir bu alanda çalışıyorum. Bu işin hocası olarak, şimdiye kadar yapılanlardan daha farklı bir anlayışla, mimariyi Osmanlı tarihi ve kültürüyle iç içe geçmiş bir biçimde, biraz daha ayrıntılı anlatmak gereğini hissettim. Aslında bir ansiklopedi niteliği taşıyan ve çok sayıda insanın ancak yapabileceği bir işi tek bir yapıtta özetledim diyebilirim. `Özetledim´ diyorum, çünkü bütün Osmanlı mimarlığını 720 sayfaya sığdırmak mümkün değil. İşte, 50 yılımı harcadığım bir alanda bunu gerçekleştirmeye çalıştım."

YEM Yayın, Osmanlı Mimarisi kitabının İngilizce baskısı için ACC Publishing Group ile bir anlaşma imzaladı. Böylece Osmanlı mimarlığı Temmuz 2010´da Ottoman Architecture adıyla tüm dünyadaki ilgili çevrelere sunulmuş oldu.

Konuyla ilgili basında yer alan diğer haberler

Osmanlı Mimarisi dünya literatüründe
Prof. Doğan Kuban´ın, YEM Yayın tarafından 2007 yılında yayımlanan Osmanlı Mimarisi adlı eserinin İngilizcesi, İngiliz ACC Publishing Group tarafından yayımlanarak Ottoman Architecture adıyla dünya kütüphanelerine girdi.
Osmanlı mimarlık mirasının belgelenmesi ve tanıtımı konusunda önemli bir adım olarak nitelendirilen eser, mimarlık ve mimarlık tarihi dışında tarih, kültür ve sanatla ilgilenen geniş bir kitleye hitap ediyor.
Kitapta; Erken Osmanlı Dönemi´nden Cumhuriyet´e kadar Osmanlı mimarlık mirasının en önemli örnekleri özgün fotoğraflar ve Doğan Kuban´ın yorumları eşliğinde yer alıyor. Ottoman Architecture, Türk ve İslam mimarlık tarihinin genel bir değerlendirmesini, Osmanlı döneminde yaratılan kent çevresi ve mimarlığın dünya mimarlığı ile karşılaştırmalı bir panoramasını ve bu alanda yapılmış en son çalışma ve bulguların verilerini içeriyor.

Mimar Sinan milat  oldu
Mimar Sinan öncesi ve sonrası Osmanlı mimarlığını referans almak üzere iki ana kategoriye ayrılan kitap 57 bölümden oluşuyor. Kitapta yaklaşık 200 yapıtın fotoğrafı ve 300 yapıtın özgün kaynaklardan yararlanılarak yeniden oluşturulmuş plan ve kesit çizimleri bulunuyor.
2002-2007 yılları arasındaki uzun soluklu bir araştırmanın ürünü olan çalışmada bine yakın fotoğraf, çizim, gravür, karşılaştırmalı tablo ve harita mevcut. bunların yanısıra eser, Osmanlıca-Türkçe Mimarlık Sözlüğü´nü de içeren geniş kapsamlı bir kaynak olma özelliği taşıyor.
Kitapta yer alan tüm fotoğraflar bu kitap için, 2005 yılında altı ay süren bir çalışmayla Mimar-Fotoğrafçı Cemal Emden tarafından çekildi. Başlıca yapıların çizimleri özgün kaynaklarından yararlanılarak yeniden çizilmek suretiyle bilgisayar ortamına aktarıldı.

2007 yılında yayımlanmıştı
Mimari çevrelerde duayen olarak kabul edilen Prof. Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi isimli eserini 2007 yılında tamamlamıştı. İngiliz ACC Pulishing Group ise eseri İngilizceye çevirdi.


`50 yıllık emeğim bu eserimde´
Kitabın yazarı Prof. Doğan Kuban ise çalışmasını şu cümlelerle anlattı: "Osmanlı mimarlığı, Osmanlı kültürünün en uluslararası niteliğe sahip üretimi ve ürünüdür. Ben bunun tarihçisiyim. 50 yılı aşkın bir süredir bu alanda çalışıyorum. Bu işin hocası olarak, şimdiye kadar yapılanlardan daha farklı bir anlayışla, mimariyi Osmanlı tarihi ve kültürüyle iç içe geçmiş bir biçimde, biraz daha ayrıntılı anlatmak gereğini hissettim. Aslında bir ansiklopedi niteliği taşıyan ve çok sayıda insanın ancak yapabileceği bir işi tek bir yapıtta özetledim diyebilirim. `Özetledim´ diyorum, çünkü bütün Osmanlı mimarlığını 720 sayfaya sığdırmak mümkün değil. İşte, 50 yılımı harcadığım bir alanda bunu gerçekleştirmeye çalıştım."
YEM Yayın, Osmanlı Mimarisi kitabının İngilizce baskısı için ACC Publishing Group ile anlaşarak eserin Ottoman Architecture adıyla tüm dünyadaki ilgili çevrelere sunulmsını sağladı.
Emlakkulisi