Oturma hakkı tapuya tescil örneği!

Oturma hakkı tapuya tescil örneği!

Türk Medeni Kanunu kapsamında 823, 824 ve 825. maddelerde sınırları belirtilen oturma hakkı tapuya tescil edilir mi? İşte, oturma hakkı tapuya tescil örneği!


Oturma hakkı tapuya tescil örneği!

Medeni Kanunun 823. maddesine göre, "Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir .Oturma hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır." hükmünü içeriyor.  Oturma (sükna) hakkı bedelli veya bedelsiz tesis edilebiliyor. 


MADDE 824.- 

Oturma hakkının kapsamı, genel olarak hak sahibinin kişisel ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Oturma hakkı sahibi, hakkın şahsına özgülendiği açıkça belirtilmedikçe, bina veya onun bir bölümünde ailesi ve ev halkı ile birlikte oturabilir.

Binanın bir bölümü üzerinde oturma hakkına sahip olan kimse, ortaklaşa kullanmaya özgülenen yerlerden de yararlanabilir.


MADDE 825.- 

Oturma hakkı, binanın veya bir bölümünün tamamından yararlanma yetkisi veriyorsa; bina veya bölümün muhafazası ve olağan bakımı için gerekli onarım ve yenileme giderleri, oturma hakkı sahibine aittir.

Oturma hakkı sahibi bina veya onun bir bölümünü malik ile birlikte kullanıyorsa, bakım ve onarım giderleri malike ait olur.


Oturma hakkı tapuya tescil örneği!

Oturma hakkı intifa hakkı gibi tapu kütüğünün irtifak hakları sütununa tescil edilir. Bu tescil Tüzüğün 30. maddesinde, gösterilen şekilde yapılır. Tescilde, a, b, c gibi harfler kullanıldıktan sonra, mükellefiyet anlamında (M) harfi yazılır ve hak sahibinin, adı, soyadı, baba adı, hakkın sükna olduğu, varsa süresi belirtilir.


Örnek: a-M : Sükna hakkı on yıl süreyle Kasım oğlu


Salih Yılmaz KAFADAR'a aittir. 15.8.1999 - 1815


Oturma hakkı tapuya şerhi için gerekli belgeler!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com