Öz Diriliş İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Öz Diriliş İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Öz Diriliş İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hacı Osman İldeniz tarafından 50 bin TL sermaye ile 23 Haziran'da Üsküdar, Valide-i Atik Mahallesi'nde kuruldu.


Öz Diriliş İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hacı Osman İldeniz tarafından 50 bin TL sermaye ile 23 Haziran'da Üsküdar, Valide-i Atik Mahallesi'nde kuruldu. 


Öz Diriliş İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet  teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.  2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 4. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme,  teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.  7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.  9. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.  10. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  11. Çimento demir kereste, tuğla sıhhı tesisat, elektrik tesisatı leshin tesisatı havalandırma ve klima tesisatı ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri boya hammaddesi boya ve yağlı boya badana malzemesi fayans ve her türlü maddeden yapılmış yer döşeme malzemesi alım satımı  ithal ve ihracı,  Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı,  ithalatı ve ihracatı. 12. Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul  ürünlerinin imali, ithali, ihracı. 13. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak.  14. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 15. Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını  ve dahili ticaretini yapmak. 16.Ülke çapında tesis edilmekte olan doğalgaz şebekelerinden ev, apartman, işyeri ve sınai vesair tesislere doğalgaz hatları çekmek, doğalgaz veya diğer  yakıtlarla çalışan brülör, kalorifer kazanları, kat kaloriferleri tesis etmek, doğalgaz ile çalışan diğer konut, işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat, montaj ve bakımı, onarım işlerini yapmak, bu hizmet ve montajlar için gerekli araç gereç. makine ve yedek parça, her türlü alet ve edevatları almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak. 17. Elektrik, katı yakıt, likit petrol gazı vesair yakıtlar ile işleyen konut ve işyerlerin de kullanılan ısıtma soğutma ve havalandırma cihazları ile bunların  yedek parçalarının imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı ile mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak. 18. Yangın tesisatı, buhar ve kızgın yağ tesisatı, su şartlandırma tesisatı, endüstriyel tesisat, otomatik kontrol sistemleri soğutma tesisatı ve bunların izolasyon  ve yalıtım işleri gibi bilcümle ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerini planlar, projelendirir, taahhüdünde bulunur, müşavirliğini yapar ve yurtiçi ve yurtdışı  ihalelerine girer.  19. Fayans, yer karosu, lavabo, tuvalet, banyo küveti,armatür, su bataryaları gibi banyo ve mutfak aksesuarlarının üretimini, alım satımını,  ithalat ve ihracatını yapmak. 20. Her türlü su arıtma, atıksu sistemleri ve su kazanlarının imalat ve montajında kullanılan ana ve yardımcı malzeme ile konusuyla ilgili her türlü makine  ve teçhizatın ithalat, ihracatı ve dahili toptan ticaretini yapmak. Hava, gaz, içme ve pis suların arıtım projelerini yapmak, arıtma tesislerini kurmak, depolama ıslah, katı atıkların yeniden dönüşüm işletmelerini yapmak. 21. Şirket endüstriyel tesislerde ve ısıtma sistemlerinde kullanılan her türlü bacanın ve baca ekipmanlarının imalatını, ithalatını, ihracatını, alım ve satımın yapabilir. 22. Yurt içinde ve dışında her nevi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Öz Diriliş İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Üsküdar, Valide-i Atik Mahallesi, Tekke Önü Sokak, Kervan Apartmanı 9/14