15 / 08 / 2022

Öz Eminel İnşaat'ın iflas davası ertelendi!

Öz Eminel İnşaat'ın iflas davası ertelendi!

Davacı Alipaşa Gülakar tarafından davalılar Cüneyt Ağyürek, Öz Eminel İnşaat Taahhüt Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne izafeten Cüneyt Ağyürek alehine açılan iflas davası ertelendiErzurum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi;

Davacı Alipaşa Gülakar tarafından davalılar Cüneyt Ağyürek, Öz Eminel İnşaat Taahhüt Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne izafeten Cüneyt Ağyürek alehine açılan iflas davası nedeniyle; açılan bu davasının yargılaması 15/02/2011 günü saat 09.30'a bırakılmıştır. İ.İ.K'nun 173/2-166. maddeleri uyarınca alacakların itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkemeye müracaat etmeleri ilanan tebliğ olunur. 05/01/2011
Esas No: 2010/481