Öz Küçük Yapı İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Öz Küçük Yapı İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Öz Küçük Yapı İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Öz Küçük Yapı İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi, Lokman Küçük tarafından 300 bin TL sermaye ile 8 Ocak'ta Maltepe, Fındıklı Mahallesi, Başıbüyük Yolu Caddesi'nde kuruldu.Öz Küçük Yapı İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi, Lokman Küçük tarafından 300 bin TL sermaye ile 8 Ocak'ta Maltepe, Fındıklı Mahallesi, Başıbüyük Yolu Caddesi'nde kuruldu. 


Öz Küçük Yapı İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi iş konusu;1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri,kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kale bodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 11- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12- Durum(halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı, parselasyon planlarının yapımı. 13- Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı, temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, mümessillik, bayilik, taahhüt, pazarlamacılık işleri ile iştigal etmek. 15- Şirketin amacı ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul, taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak, bunları işletmek, kiraya vermek, kiralamak, satın almak ve satmak, devretmek, ferağ ve rızai taksim etmek, başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz malların ipotek ve kendi üstüne tescil ettirmek, bunlar üstüne doğmuş tüm hakları iktisap etmek, şirketimizin sahibi olduğu ve bundan sonra sahibi olacağı gayrimenkullerini gerek kendi lehine ve gerekse üçüncü hakiki ve hükmü şahısların borçlar için ipotekler verebilir, ipotek alabilir. 16- Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında firmalar ile distribütörlük temsilcilik mümessillik lisans, komisyonculuk ve acentelik anlaşmaları yapmak, tali acentelik ve satıcılar oluşturmak, şubeler açmak ve taahhütlerde bulunmak. 17-Şirketin borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek, rehin ve kefalet teminatları almak ve vermek, konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin borç ve alacakları için rehin vermek ve almak. 18- İştigal konularıyla ilgili olarak, faydalı olan yurt içi ve yurt dışı izin, imtiyaz, ruhsat, telif hakları, marka ihtira beratı, lisans ve imtiyazlar, sınai resim ve modeller, know-how teknik bilgi gibi gayri maddi hakların kısmen veya tamamen almak, kiralamak, kullanmak, satmak veya kiraya vermek, intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak, ayrıca yatırım indirimlerinden yararlanmak, teşvik belgeleri çıkartmak ve devir almak.


Öz Küçük Yapı İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi adres: Maltepe, Fındıklı Mahallesi, Başıbüyük Yolu Caddesi, 157/14