24 / 05 / 2022

Özak GYO 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

Özak GYO 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

Net Dağıtılabilir Dönem Karı 604 milyon 782 bin 437,09 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 242 milyon 412 bin 961,27 TL olan Özak GYO, kar payı dağıtmayacağını açıkladı.Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) olağan genel kurul sonuçlarının tescili hakkında açıklama yaptı. 

Özak GYO'nun 8 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 11 Haziran 2021 tarihinde tescil edildi. 

Şirketin genel kurul toplantısında özetle;
2020 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine karar verildi. 

Kar payı dağıtmayacak
Özak GYO'nun Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın SPK mevzuatına göre 604 milyon 782 bin 437,09 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 242 milyon 412 bin 961,27 TL olarak gerçekleştiği anlaşıldı. Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması kararı alındı. 

Yönetim kurulu üyeleri seçildi
Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Prof.Dr.Ali Alp, Hadiye Taşkın, Oğuz Satıcı, Prof.Dr.Saim Kılıç ve Melda Bayraktaroğlu seçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 7.000 TL huzur hakkı ödenecek. 

PWC Bağımsız Denetim'le anlaştı
Şirket, 2021 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi onaylarken, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verdi. Şirketin 2021 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırın da 500 bin TL olarak belirlendi. 

Özak GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 08/06/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 11/06/2021 tarihinde tescil edilmiştir.

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın

3. dosya için tıklayın