Özak GYO sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu!

Özak GYO sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu! Özak GYO sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sermaye artırımı için SPK'ya başvurduğunu açıkladı.Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na sermaye artırımı ile ilgili açıklama yaptı.

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı 2018 yılı dönem karından karşılanmak üzere 114.000.000 TL artırılarak, 250.000.000.-TL'den 364.000.000.TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.