30 / 06 / 2022

Özak GYO'dan şirket paylarının geri alımı açıklaması!

Özak GYO'dan şirket paylarının geri alımı açıklaması!

Özak GYO toplamda 3.000.000 adet payı aşmayacak şekilde, 28 Eylül 2015 tarihinden başlamak üzere ve 1 yılı aşmamak kaydıyla yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar, gerekli görülen durumlarda geri alım yapacak.Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5(6) maddesi kapsamında geri alım işlemine onay verildi.


Açıklama:


17.09.2015 tarihli açıklamamız ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5(6) maddesi kapsamında geri alım işlemine onay verildiği bildirilmiştir. 


Söz konusu onay doğrultusunda Şirketimiz tarafından, dünyada yaşanan global ekonomik krizler ve Türk sermaye piyasalarına olası yansımalarının hisse değeri üzerinde oluşturabileceği potansiyel yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak istenmesi sebebiyle, toplamda 3.000.000 adet payı aşmayacak şekilde, 28 Eylül 2015 tarihinden başlamak üzere ve 1 yılı aşmamak kaydıyla yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar, gerekli görülen durumlarda geri alım yapılacaktır.


Bu amaçla 5.000.000 TL kaynak ayrılacaktır.


Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.