Enka İnşaat'ın payların geri alımına ilişkin bildirimi!

Enka İnşaat'ın payların geri alımına ilişkin bildirimi!Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., 12 Temmuz 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler yayınlandı.


Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay alım bildirimi yayınladı.

Enka İnşaat yönetim kurulunun 12 Temmuz 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler yayınlandı.

 

Enka İnşaat

 

ENKA İnşaat KAP açıklaması

Yönetim Kurulunun 12.07.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.