Özderici GYO 2021 yılı için bağımsız denetim firmasını seçiyor!

Özderici GYO 2021 yılı için bağımsız denetim firmasını seçiyor!

Özderici GYO, 2021 yılı için bağımsız denetim firması olarak hizmet alınacak kuruluşun, genel kurulun onayına sunulmak üzere, Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi hakkında açıklama yaptı. 

Özderici GYO Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in" ilgili hükümleri uyarınca 2021 yılı için bağımsız denetim firması olarak hizmet alınacak kuruluşun, genel kurulun onayına sunulmak üzere, Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verdi.

Özderici GYO'nun KAP açıklaması:
Yönetim Kurulumuzun 03.03.2021 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in" ilgili hükümleri uyarınca 2021 yılı için bağımsız denetim firması olarak hizmet alınacak kuruluşun, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. olarak belirlenmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.