Özderici GYO, sorumluluk beyanını ve faaliyet raporunu açıkladı!

Özderici GYO, sorumluluk beyanını ve faaliyet raporunu açıkladı!

Özderici GYO, sorumluluk beyanını,faaliyet raporunu ve nakit akım tablolarını açıkladı


 

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, sorumluluk beyanını,faaliyet raporunu, nakit akım tablolarını, finansal tablo dipnot açıklamaları, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu, gelir tablosunu ve bilançosunu açıkladı. Yapılan açıklama şöyle;  FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ:04.05.2012KARAR SAYISI :86 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI  a) Şirketimizin 01/01/2012-31/03/2012 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiği;   b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,   c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların; işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.    Saygılarımızla,                                               Yönetim Kurulu Başkanı: ALİ UĞUR ÖZDERİCİ Yönetim Kurulu Üyesi: ORHAN AKSÜT  Özderici GYO, Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları için tıklayınız... Özderici GYO, Özsermaye Değişim Tablosu için tıklayınız... Özderici GYO, Nakit Akım Tablosu için tıklayınız... Özderici GYO, Gelir Tablosu için tıklayınız... Özderici GYO, Bilanço için tıklayınız...    Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com