Özderici GYO'nun ihraç başvurusu onaylandı!

Özderici GYO'nun ihraç başvurusu onaylandı! Özderici GYO'nun ihraç başvurusu onaylandı!

Özderici GYO 100 milyon TL tutarını aşmayacak borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurulu onaylandı.

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 100 milyon TL tutarını aşmayacak borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurulu onaylandı. Açıklamalar


Şirketimiz 15/03/2017 tarih 2017/151 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ,100.000.000,-TL (YüzmilyonTürk lirası) tutarı aşmayacak şekilde vadesi en fazla 3 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.05.2017 tarih 20/694 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili başvuru ve izin evrakları ekte ilan edilmiştir. Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur