Özel inşaatların asgari işçilik primi af kapsamında!

Özel inşaatların asgari işçilik primi af kapsamında!

Ekrem Sarısu Posta Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde " Özel inşaatların asgari işçilik primi af kapsamında " başlıklı yazıyı kaleme aldı...  Soru: Özel inşaat nedeniyle işverene tebliğ edilen asgari işçilik prim borçları Af Kanunu'ndan yararlanıyor mu Af Kanunu asgari işçilik prim borçlarına ne gibi avantajlar sağlıyor Yararlanmak için ne gibi işlemler yapılacak Bu konularda bilgi rica ediyoruz.

Cevap: 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'nin 1'inci mükerrer sayısmda yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren, toplumda Af Kanunu veya Torba Yasa olarak tanımlanan 6111 Sayılı yasa, başta vergi ve prim borçları olmak üzere hemen hemen kamuya olan tüm borçları yeniden yapılandırıyor. Bu kapsamda 30 Kasım 2010 tarihinden önce bitirilen özel nitelikli inşaatlar nedeniyle kurumca yapılan ön değerlendirme, araştırma ve tespit sonucu bulunan eksik işçilik üzerinden hesaplanan ve Af Kanunu'nun yayımlandığı tarihten önce işverene tebliğ edildiği halde yasanın yürürlüğe girdiği 25 Şubat 2011 tarihine kadar ödenmemiş olan prim borçlarının Af Kanunu'nun sağladığı avantajdan yararlanarak ödenebilmesi için şu şekilde işlem yapılması gerekiyor:

- En geç 30 Nisan 2011 tarihine kadar yazılı başvuru yapılacak,
- Prim borcunun aslı ile
- Varsa idari para cezasının yüzde 50'sinin,
- Prim ve idari para cezasının ödeme tarihinden Af Kanunu'nun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihine kadar olan süre için enflasyon oranında hesaplanacak gecikme bedelinin,
- 30 Haziran 2011 tarihine kadar ödenmesi veya ilk taksiti 30 Haziran 2011'de ödemek üzere, her iki ayda bir taksit ödemek şartıyla 12 ayda ya ya 6 eşit taksitte ödenmesi halinde
yüzde 5,18 ayda 9 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 7,24 ayda 12 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 10 ve
36 ayda 18 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 15 taksitlendirme  
faizi ödenmesi halinde,  para cezasının yüzde 50'si ile 
- Prim borcu ile idari para cezasının yüzde 50'sine ilişkin gecikme cezası,gecikme zammı ve benzer feri  borçların tamamı silinecek.

Posta/Ekrem Sarısu