06 / 07 / 2022

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği TBMM'de konu oldu!

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği TBMM'de konu oldu!

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin çeşitli hükümlerini meclis gündemine taşıdı. Yılmaz sorularını Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a sordu..Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği TBMM de konu oldu!


CHP  Ankara  Milletvekili Necati Yılmaz, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin çeşitli hükümlerine ilişkin soru önergesi hazırladı. Yılmas sorularının Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.


"2 Aralık 2016’da kabul edilen 6764 Sayılı Kanun ile'öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisi belediyelerden alınarak Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmiştir. " şeklinde açıklamalarda bulunan CHP'li Yılmaz "Kanuni düzenlemeden sonra ise Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen Özel Öğrenci Bannma Hizmetleri Yönetmeliği 6 Mayıs 2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik ile ortaokul seviyesindeki öğrenciler için yurt açma yetkisi yalnızca devletin sorumluluğu olmaktan çıkarılmış gerçek ve tüzel kişilere de bu yetki verilmiştir. Özel Öğrenci Bannma Yönetmeliği’nin 23. Maddesinin 4. Fıkrasında ise “ihtiyaç olması ve açık kapasite bulunması durumunda” orta öğretim kurumu öğrenci grubu ile yüksek öğrenim öğrencileri aynı yurtlarda kalabilmesi düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre söz konusu özel yurtlarda belleticilerin seçilme kriterleri öğretmenlik şartları taşıyanlar dışındaki lisans mezunları arasından da seçilebilecek şekilde düzenlenmiştir. " diyerek 8 soru sordu. 


Yılmaz'ın soruları

1. Söz konusu yönetmelik ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulu seviyesinde öğrenciler için yurt açma yetkisinin gerçek ve tüzel kişilere tanınmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? Gerçek ve tüzel kişilere tanınan bu yetki ile MEB ile ortak proje yürüten TÜRGEV ve Ensar Vakfı gibi kuruluşlar yurt açabilecek midir?


2. Kendini savunamayacak ve devletin her türlü tedbiri alarak korumak ile yükümlü olduğu 10-15 yaş grubu, ortaokul seviyesindeki çocuklar bu yönetmelik ile üçüncü kişilerin insafına mı bırakılmaktadır? Bu yaş grubu çocukların kaldığı yurtlarda güvenlikleri nasıl sağlanacaktır?


3. Faklı eğitim düzeylerindeki ve farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı yurtta kalmasına söz konusu düzenleme ile imkân verilirken öğrencilerin hangi ihtiyaçları düşünülmüştür?


4. Söz konusu yönetmeliğe göre belletmenlerin öğretmenlik şartlarını taşımadan da seçilebildiği durumlarda, belleticilere getirilen lisans eğitimi şartı hangi bölümleri kapsamaktadır? Herhangi bir lisans bölümünü tamamlamak çocuklar ile ilgilenebilmek için yeterli midir? Bu durum pedagojik açıdan ne derece doğru ve yerindedir?


5. Söz konusu yönetmelik ile yabancı uyruklu kişilere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ortaklık kurarak yüksek öğrenim öğrencileri için yurt açma yetkisi tanınmasının neden ihtiyaç duyulmuştur? Hükümetinize hangi ülkelerin vatandaşlarından bu yönde bir talep gelmiştir? Bu düzenleme ile Suriyeliler için yurtlar açılmasının önü mü açılmaktadır? Yabancıların açtığı yurtlarda çıkan herhangi bir sorunda o ülke ile ilişkilerin bozulması ihtimali düşünülmüş müdür?


6. KYK yurtlarının yüksek öğrenim öğrencilerine sunduğu hizmetler ve yurt genelinde devlet yurdu sayıları yetersiz iken, hükümetiniz neden yurt açma yetkisini ortaokul seviyesinde dahi gerçek ve tüzel kişilere teslim etmektedir?


7. Önümüzde Aladağ ve Karaman Ensar gibi örnekler mevcut iken, bu kanuni düzenleme ile yenilerine mi kapı aralanmak istenmektedir? Aladağ’a engel olamayan hükümetiniz kanunları Aladağ benzeri uygulamalara uygun hale mi. getirmeye çalışmaktadır?


8. Bu yönetmelik ile hükümetiniz tarikat ve cemaatlere yurt açma yetkisi mi sağlamayı amaçlamaktadır? Ya da bugüne kadar açılmış olan cemaat ve tarikat yurtlarına yasal statü mü oluşturulmak istenmektedir?