01 / 07 / 2022

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kartal Orhantepe imar planını iptal etti!

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kartal Orhantepe imar planını iptal etti!

Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, Kartal Orhantepe Mahallesi'nde 2222 ada 208, 209, 211, 226 ve 228 no.lu parsellerin imar planı iptal edildi. İptal kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


TARİH             : 19/11/2014


KARAR NO    : 2014/115


KONU              : İmar Planı İptali.


Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;


1 – İstanbul İli, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2222 ada 208, 209, 211, 226 ve 228 no.lu parsellere ait Kurulumuzun 2/5/2014 tarih ve 2014/38 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının iptaline,


2 – İptal edilen imar planlarının iptaline dair kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kartal Belediye Başkanlığı’na bildirilmesine,


karar verilmiştir.