Para politikasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak!

Para politikasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak!

Fiyatlar genel düzeyini etkileyen etmenler yakından izlenerek fiyat istikrarını olumsuz etkileyecek ani gelişmeler karşısında enflasyon hedefinden sapılmamasına yönelik para ve maliye politikası araçları etkili bir şekilde devreye alınacak.


Fiyatlar genel düzeyini etkileyen etmenler yakından izlenerek, fiyat istikrarını olumsuz etkileyecek ani gelişmeler karşısında, enflasyon hedefinden sapılmamasına yönelik para ve maliye politikası araçları koordineli, hızlı ve etkili bir şekilde devreye alınacak.

2020 yılında para politikasının temel amacı güçlü bir para politikası duruşuyla, para politikası araçlarının etkin kullanımına devam ederek ve finansal istikrarı gözeterek fiyat istikrarını sağlamak ve korumak olarak belirlendi. Bu kapsamda para politikası araçları güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edilecek. Para, maliye ve gelirler politikaları koordineli olarak yürütülecek. Enflasyon hedeflemesi doğrultusunda, hükümet ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon hedefini birlikte belirlemeyi ve bu hedefi kamuoyuna açıklamayı sürdürecek.

Mali disiplin korunacak şekilde, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ve vergi düzenlemeleri geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek.

Fiyatlar genel düzeyini etkileyen etmenler yakından izlenerek, fiyat istikrarını olumsuz etkileyecek ani gelişmeler karşısında, enflasyon hedefinden sapılmamasına yönelik para ve maliye politikası araçları koordineli, hızlı ve etkili bir şekilde devreye alınacak.

Para politikası kararları; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacak.

Dalgalı kur rejimi uygulamasına devam edilecek, kurlarda sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi veya aşırı oynaklık durumunda piyasalarda istikrarın sağlanması amacıyla gerekli adımlar atılacak.

Katılım bankaları ihracat reeskont kredisi sistemine dahil edilecek

Merkez Bankası, fiyat istikrarının sağlanması temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkin işleyişi için tüm araçları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek.

TCMB tarafından politika kararlarının iletişimi kapsamında, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler ile bu gelişmelerin kararları ne yönde etkilediği konularında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecek. Bu kapsamda 2020 yılında politika kararlarının iletişimi kapsamındaki uygulamalara devam edilecek, kamuoyunun daha geniş kesimlerinin kararları anlayıp yorumlayabilmeleri amacıyla dijital araçların daha etkin kullanımı ve yalın dille hedef kitlelere kararların açıklanması konusunda çalışmalar yürütülecek.

Finansal istikrarın gözetilmesine yönelik rezerv artırıcı uygulama ve araçlar güçlendirilecek ve çeşitlendirilecek. Bunun için ihracat reeskont kredisi uygulamasında kredi unsurları ve kredi kullandırılan firmalar/sektörler, para politikası ilkeleri ile rezerv artırma amacı doğrultusunda piyasa koşullarında artırılabilecek. Katılım bankalarının sisteme dahil olmasına ilişkin mevzuat hazırlama çalışmaları Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile birlikte sürdürülecek.

Enflasyonun olumsuz etkileri konusunda farkındalık artırılacak

Enflasyonun ekonomik ve sosyal yaşama dair olumsuz etkileri konusunda farkındalık artırılacak, enflasyonla mücadeleye yönelik toplumsal mutabakat güçlendirilecek.

Merkez Bankasınca iletişim kanalları aktif olarak kullanılarak, tüm kesimlere hitap edecek şekilde çeşitlendirilmiş, yazılı, görsel ve işitsel içerikler kamuoyu ile paylaşılacak. Bu kapsamda "Herkes için Ekonomi" projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere yönelik faaliyetler ve dijital iletişim çalışmaları devam edecek. Ekonomi eğitimine yönelik öğretmenlerin derslerinde kullanabileceği kaynakları içeren bir dijital yayının 2020 yılında yayımlanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Merkez bankacılığı ve para politikası alanlarında farklı öğretim biçimlerini içeren, özellikle lisans ve lisansüstü öğrenciler olmak üzere ekonomiye ilgi duyan herkese yönelik, kullanıcıların akademik gelişimine katkı sağlayacak çevrimiçi bir eğitim modülü olan Merkez Kampüsüne yönelik çalışmaların tamamlanarak yayına alınacak.