13 / 08 / 2022

Parga Site Yönetimi Temizlik Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Parga Site Yönetimi Temizlik Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Şişli’de  500  bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Mert Denizman tarafından kuruldu.Parga Site Yönetimi Temizlik Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Şişli’de  500  bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Mert Denizman tarafından kuruldu.

Parga Site Yönetimi Temizlik Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır ; A-SİTE YÖNETİMİ -Kiracı veya kat maliklerine kapıcılık hizmetleri, havuz, bahçe temizlik, ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü tamir ve bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak. -Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler alarm ısıtma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımı -Konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site-apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek. -Yıllık site veya binanın maliyet ve ödeme planını yapmak. -Site veya apartman giderleriyle ilgili olarak istenildiğinde kullanılan orantılı ödeme planı yapmak. -Hizmet verilen sitelerde ortak giderlerle ilgili aidatların tahsilatını ve ilgili yerlere harcamasını yapmak. -Sitenin ortak ısınma gider planını yapmak. -Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin her türlü bakım onarımlarını yapmak yaptırmak. Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin sakinleri tarafından talep edilecek diğer onarım ve benzeri hizmetleri yapmak. -Sitelerde ve site benzeri yaşam alanlarında ortak karşılanması gereken giderleri belirleyip aylık aidat tutarını hesaplamak. -Site ve binalarda yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırıcı modernizasyon çalışmalarında bulunmak. -Üçüncü kişilere ait gayrimenkulleri vekaletle kiraya vermek,kira sözleşmelerini fesih etmek. B-SOSYAL HİZMETLER -Sosyal hizmetler faaliyeti gereğince, yurt içinde ve yurt dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişilerin, hastanelerin,belediyelerin, il özel idarelerinin, valiliklerin ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, dernek ve vakıfların, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin ; 1.Genel temizlik ve kat bakım hizmetlerini yapmak, 2.Evrak, yük ve yolcuların ulaşımını sağlamak, 3. Oto temizliği, kuaförlüğü yapmak, 4.Tüm gerçek ve tüzel kişilerin ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlara ait araçların otopark ve vale parking hizmetlerini yapmak, 5. Konuları ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek, her türlü vasıflı eleman tahsisi yapmak, kat bakım ve hizmet görevlisi tahsis etmek C-TEMİZLİK -Özel resmi ve yarı resmi kuruluşların, evlerin her türlü temizliğini, bakımını ve ilaçlama işlerini yapmak, halı yıkama, çamaşır yıkama hizmetleri vermek, her türlü temizlik malzemelerinin, makinelerinin imalatı, montajı, tamir ve bakımını yapmak, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihracatını yapmak. İlaçlama makineleri, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, robot temizlik makineleri, temizlik el aletleri vb. makinelerin imalatı, alım ve satımı ile ithalatını ve ihracatı yapmak. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. Her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşların ilaçlamasını yapmak. Taahhütlerinde bulunmak. Bu ilaçların üretimini yapmak. Alım ve satımını yapmak. İthal ve ihracatını yapmak. Her türlü makine, teçhizat, iş makineleri temizlik makineleri üretimi yapmak. Bunların yedek parçalarının alımını satımını, imalatını ithal ve ihracatını yapmak. D-GÜVENLİK SİSTEMLERİ -Her türlü tesis, bina ve arazinin kara, deniz ve havadan güvenlik sistemini kurmak. -Bu sistemlere ait bilgisayar yazılımı, programları hazırlamak, hazır yazılım programlarını ve işletim sistemlerinin alımı, satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. -Her türlü güvenlik sistemleri ve yedek parça ile aksesuarlarının üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. -Her türlü yangın algılama, gaz algılama, hırsızlık alarm, kapalı devre güvenlik, yangın söndürme sistemlerinin üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını, montaj, tamir ve bakımını yapmak ve yaptırmak. -Güvenlik ve korumaya ilişkin tüm elektronik, optik, görsel-işitsel mekanik cihaz, kameralar ve monitörler üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. -Konusu ile ilgili kamera ve alarm sistemleri için gerekli yedek parça ve alt yapı malzemelerini üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile makine ve tesisler, demirbaşlar, motorlu ve motorsuz kara, hava deniz nakil araçları alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti tesis edebilir.