Elit Bina ve Site Yöneticiliği Reklam ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Elit Bina ve Site Yöneticiliği Reklam ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Elit Bina ve Site Yöneticiliği Reklam ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Elit Bina ve Site Yöneticiliği Reklam ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Mahmut Özkolukısa ve Orkun Çekin ortaklığında kuruldu.Elit Bina ve Site Yöneticiliği Reklam ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Mahmut Özkolukısa ve Orkun Çekin ortaklığında kuruldu.

Elit Bina ve Site Yöneticiliği Reklam ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve çalışma konuları şunlardır (1) Şirketin amacı, başta toplu konut alanları olmak üzere, toplu yapı yönetimlerinde, toplu yapı alanları ile müstakil ve kompleks işyerlerinde profesyonel işletmecilik, yöneticilik hizmetleri yapmak, kentleşmenin getirdiği her türlü konuda etüd projelendirme, müşavirlik hizmetleri vermek ve danışmanlık hizmetleri yapabilir, yaptırabilir. İşletme talimatlarını hazırlayabilir, yönetim ve işletme anlamında Kat Mülkiyeti Kanunu ile veya yerine ikamet edebilecek mevzuat ve ikincil mevzuat hazırlayabilir ilgili mevzuat çerçevesinde getirilen mükellefiyetlerin profesyonel olarak bizzat yapabilir, personel eğitimi, işletmelerin ortak donatım alanlarının (alışveriş merkezi, market, park, okul, benzinlik, cami) amacına uygun olarak yürütülmesini yapar, yaptırır, ilgili konularda danışmanlık hizmeti alır, verir. (2) Siteler, apartmanlar, konutlar, işyerleri, iş merkezleri gibi toplu yaşam alanlarının ve her türlü tesisler ile diğer kurum ve kuruluşlara ait yerlerin yönetimini oluşturur, işletme projelerini hazırlar, olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının düzenlenmesini sağlar , yöneticiliğini yapar veya yaptırır.Ayrıca konusu ile ilgili olarak idari teknik ekipler oluşturur, denetim, danışmanlık hizmeti yapar veya yaptırır. Gayrimenkullerle ilgili her türlü danışmanlık hizmeti verir, aracılık yapar. Konusu ile ilgili tesis yönetimi ve işletimi konularında, kamu ve iktisadi kurum ve kuruluşlar, belediyeler, üniversiteler, kooperatifler, sermayesi özel ve halka açık yerli ve yabancı şirketler, gerçek kişilere ait yurt içi ve yurt dışında olmak üzere tesis, bina, apartman, otel, motel, tatil köyü, konut yerleşim siteleri, hastaneler, okullar, kültür merkezleri, sosyal hizmet tesisleri, iş ve konaklama merkezleri,fabrikalar, ticarethaneler, otoparklar aşağıda belirtilen hizmetleri yerine getirmek üzere teklifler vermek, ihale ve pazarlıklara katılmak, işletmeciliğini yapmak, insan kaynakları konusunda danışmanlık hizmeti vermek, personel işe alımı personel eğitim hizmetlerini vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliği tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, şirketlerin apartman, site, plaza, iş yeri ve apartmanların temizlik, yönetim, hukuk danışmanlığı, güvenlik sistemleri gibi destek hizmetleri yapmak. (3)Konusu ile ilgili teknik iletişim bina otomasyon uygulamaları, destek yönetimi, sözleşme yönetimi, bütçe yönetimi, kuruluş ve organizasyonun hazırlanması, fiziki ve elektronik güvenlik sistemlerinin sağlanması, risk analizlerinin hazırlanması, üçüncü şahıslara ait gayrimenkullerin yine üçüncü şahıslar nam ve hesabına idaresi bunların kiralanması, kiraların tahsil edilmesi, kira sözleşmelerini fesih etmek, aidatların toplanması, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve diğer teknik ve mekanik tesisatlar ile ilgili tesis tamir ve tadilat ve bakımların yapılması, ilaçlama temizlik, havuz bakımı ile kimyasalların alım ve satımı, alışveriş ve kongre merkezlerinin yönetim ve işletim danışmanlığı, teknik işletim ve bakım danışmanlığı destek ve denetim hizmetleri vermek. Apartman site alışveriş merkezi ve rezidans gibi toplu yaşam alanlarının yıllık maliyet ve ödeme planlarını yapmak. Ortak alanlarla ilgili ortak karşılanması gereken giderleri belirleyip aylık aidat tutarını hesaplamak, aidatlarının tahsilatlarını ve ilgili yerlere harcamasını yapmak.Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında noter kanalıyla ihtarname çekilmesi gerekli durumlarda icra takibi yapılması,dava açılması, firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması gibi hukuksal konularda danışmanlık verilmesi ve hukuksal konularda danışmanlık alınması. (4)Tesis yönetimi ve sosyal tesis için gerekli olan güvenlik, temizlik, teknik eleman, bahçıvan, vale, resepsiyon görevlisi, kapıcı, danışma görevlisi vb. personelleri kendi bünyesinden veya dışarıdan temin etmek. Personel bordrolarını, personel özlük hizmetlerini dışarıdan yapmak.Kendi bordrosunda bulundurduğu işçilerle yönetimi yapılan yerlere dışarıdan kalıcı veya geçici işgücü temin etmek, işgücü veya dışarıdan işçilik faturası kesmek, taşeronluk hizmetleri vermek. Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedarik etme, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet almak ve hizmet vermek. Çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık hizmeti vermek. Kamu kurum ve kuruluşlar, ev, iş hanı, iş merkezi, toplu konut, siteler, özel binalar, hastaneler, sosyal tesisler, okullar, turistik tesisler, otel ve motellerin iç ve dış bina bahçe, kazan daireleri temizlikleri ile her türlü şahıs ve hükmi şahıs işletmelerinin temizlik iş ve işlemlerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak. Bu binaların çevre temizleme, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolü ve ilaçlama, dezenfekte hizmetlerini yapmak ve yaptırmak, temizlik malzemesi ve ekipmanları ile personelin temin ve çalıştırılmasını sağlamak. Faaliyet gösterdiği toplu yapı alanlarında park, bahçe ve çevre düzenleme hizmetleri yapmak, park ve bahçe bitkileri alabilir ve satabilir. Her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Çamlık Mah. Pamuk Sok. Kaçkar Park Plaza  Apt. No:12-16/20 ÜMRANİYE